Titel
Sittardse Historische Kalender

 

Sittardse Historische Kalender

 

Deze kalender neemt U mee naar het Sittardse verleden. Iedere dag vindt U verschillende feiten die ooit hebben plaatsgevonden en waarvan de datum bewaard is gebleven. Er is uitdrukkelijk niet gestreefd naar volledigheid. Bovendien treft U grote en kleine feiten aan, zappend door Sittards geschiedenis. De selectie is volledig willekeurig. Basiscriterium om op deze site te komen is het feit dat het ooit nieuws is geweest. Daarbij moet in het oog gehouden worden dat ogenschijnlijk kleine gebeurtenissen in de ogen van nu, vroeger gebeurtenissen kunnen zijn geweest waarover nog lang gepraat is geworden. In die zin wensen wij de bezoekers van onze site veel leesplezier bij het bladeren door onze 'Annalen'.

De Sittardse Historische Kalender is alleen te zien op onze website en is niet in gedrukte of andere vorm verkrijgbaar.

 

24 november

1353
Gerart in die Steghe is schuldig aan Johan van den Audenmerct een jaarrente van 1 mark, op een onderpand van 3 marken en 3 schellingen uit een huis en erf, gelegen buiten "Lewenberg op die beke".

1619
Kolonel Olivera trekt met zijn Portugese troepen de stad binnen. Al vrij snel wordt geklaagd over de provocaties van de Portugezen. Zo wordt Sylvester Plugmeister door de kapitein, die bij hem ingekwartierd is, opgesloten in het 'Klutenhausgen' in het stadhuis.

1830
Te Sittard arriveert een mobiele colonne van 700 man voetvolk en 400 man cavalerie, alsmede enkele stukken geschut. De troepen worden ingekwartierd en de gemeenteraad wordt ontboden. Toen dit te langzaam ging werd er met geweld gedreigd. De stad kreeg so wie so al een boete van 3000 gulden wegens medeplichtigheid aan het doorsteken van de Zuid-Willemsvaart., het mishandelen van een luitenant en het verlenen van hulp aan een afvallige commandant, die zich op 3 november meester had gemaakt van een postkoets. Schepen Zelis en raadslid Pierssens gaan als gijzelaars mee naar Maastricht.

 

 

U kunt ook een historische verjaardagskaart sturen! Klik hier voor meer informatie.


Historische feiten van andere dagen

Hoofd Pagina Terug

 

porndl.org mydirtystuff.com javcoast.com