Doel van de stichting Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold

Uit de statuten van 22 april 1980.

Doel van de stichting is:

  • het kweken van belangstelling voor lokale en regionale geschiedenis, eigen folklore, volkscultuur, zeden en gewoonten;
  • het bevorderen van de lokale en regionale geschiedschrijving.

De stichting tracht het doel te bereiken door:

  • het bevorderen van manifestaties, welke de aandacht vestigen op de lokale en regionale geschiedenis, folklore, volkscultuur, zeden en gewoonten;
  • het - in een opeenvolgende reeks - uitgeven van een historisch jaarboek.