Bestuur St. Historisch Jaarboek Land v. Zwentibold

Voorzitter Drs. A.M.P.P. Janssen
Secretaris J. Janssen
  janssen.jwh@gmail.com
Penningmeester K. de Vaan
  hjlvz@hotmail.com
Voorzitter redactie Ir. J.W. Gielkens
Secretaris redactie W.M.H. Brassé
  wil.brasse@dedomijnen.nl
Leden redactie Drs. C. Baltis
  P. Spaan
   
Ereleden J.H. Schrader
  Dr. J.G.L. Theunisse †
  A.E.L. Jonkergouw †
   
   
Postadres Jaarboek Zwentibold, p/a Archief De Domijnen, Postbus 65, 6130 AB Sittard
   
Bankrekening NL 44 RABO 013 73 79 587
   
   

Artikel over het jaarboek bij het 30-jarig bestaan