Heemkundevereniging "De Lemborgh"

Heemkundevereniging ‘De Lemborgh’ werd opgericht in 1980 te Limbricht.

Het doel van de vereniging is:

  • Het bevorderen van de kennis van de plaatselijke geschiedenis, oudheden en folklore.
  • De resulterende kennis en kunde voor het heden dienstbaar te maken en indien gewenst met een visie op de toekomst.
  • Samenwerking met andere verenigingen en organisatie die zich bezighouden met de plaatselijke geschiedenis en folklore.

De vereniging tracht deze doelen te bereiken door:

  • Het stimuleren en verrichten van historisch en/ of oudheidkundig onderzoek.
  • Het bevorderen van opsporing en bewaring, inventarisatie en instandhouding van roerende en onroerende zaken die van waarde zijn voor de geschiedenis, oudheidkunde en folklore.
  • Het organiseren van vergaderingen, lezingen, voordrachten, excursies en tentoonstellingen.

De samenstelling van het bestuur:

Voorzitter:            Sjaak Peters

secrataris:            Remi van Wersch

Penningmeester: Els Hendriks

Leden:                 Tiny Heijnen

                            Anja van der Horst

                            Mariet Knops

                            Marijke Geilen

                                   

                            

Het werkterrein van de vereniging

De heemkunde vereniging werd opgericht met het doel om vooral de geschiedenis van de voormalige gemeente Limbricht te onderzoeken, vast te leggen en uit te dragen.
De gemeente Limbricht bestond destijds uit de kerkdorpen Limbricht, Einighausen en Guttecoven.

Om dit doel te bereiken werden er een aantal werkgroepen opgericht.

 

 

Wilt u meer weten over de geschiedenis van Limbricht klik hier