7300 Jaar Geleden

Rond deze tijd vestigden zich in ons gebied een volk dat landbouw beoefende.De landbouw is "ontdekt" in het midden-oosten, rond 7000 voor Christus. Via Klein-Azie en de Balkan is deze levenswijze in het Donaugebied terechtgekomen en vandaar heeft zich in relatief korte tijd deze cultuur, tot in onze streken, verspreid.