Dorpje

Nederzetting, die te Sittard gevonden is. Sporen ervan aangetroffen in 1949-1951 in de Mgr. Claessensstraat. Systematische opgraving in de jaren 1953-1956. Aangetroffen zijn 22 hele en 26 gedeeltelijke plattegronden. Men neemt aan dat er in het dorpje meestal tussen de 4 en 10 huizen tegelijkertijd hebben gestaan, met ongeveer 10 personen per huis. Dat maakt dat de grootte van het inwonertal van het oudste Sittard tussen de 40 en 100 inwoners geschat moet worden. Ieder huis moest om de 10 tot 25 jaar vervangen worden. Dan werd een eindje verderop een nieuwe woning gebouwd, vandaar het grote aantal plattegronden. De huizen zelf waren tussen de 30 en 7 meter lang en tussen de 6,5 en 5 meter breed. De hoogte wordt geschat op zo'n 5 meter. Het gehele dorpje heeft 'gewandeld' door de nieuwbouw die telkens gepleegd werd. De oudste sporen zijn gevonden in 'Thien Bunder', de jongste vlak naast de Stadsschouwburg. Om het dorpje lag een palissade, vermoedelijk om het vee binnen het dorp te houden. Alle huizen lagen in dezelfde richting, met de korte kant in de richting van waar het meeste regen en wind vandaan kwamen.