Plakstraat

Kritzraedthuis, genoemd naar de jezuïet Jacob Kritzraedt (1602-1672), de eerste geschiedschrijver in de streek. Hij schreef ook poëzie. Hij verbleef van 1636 tot 1646 in dit gebouw (jezuïetenstatie).