Oude Markt

dominicanenklooster, stichting in 1626. Van hun Latijnse school het ‘Albertinum' gingen grote stimulansen uit en er ontstond in de school een bloeiende toneeltraditie.