St.-Rosakapel

Kapelletje in de Kollenberg. Gebouwd in 1675. Toegewijd aan de eerste Zuidamerikaanse vrouwelijke heilige St.-Rosa. Op haar voorspraak hield een besmettelijke ziekte op, die in de jaren 1668 en 1669 woedde. Als dank beloofde het stadsbestuur een kapel te bouwen en er telkenjare een dankprocessie naar toe te houden. Dit is de St.-Rosaprocessie die elk jaar op de laatste zondag in augustus gehouden wordt