Kasteel Limbricht

Zogenaamd 'chateau a motte', een motte-burcht, waarvan de oudste sporen teruggaan naar de 10e- eeuw. Een motte-burcht is een kasteel op een kunstmatig opgeworpen heuvel. Hierop verrees aanvankelijk een houten toren, die later in steen werd gebouwd.In het begin van de 17e-eeuw kwam het huidige kasteel in Maaslandse renaissancestijl tot stand.De voorburcht is in verschillende bouwfases tot stand gekomen.