Hertog van Gulik

In 1400 werden Sittard, Born en Susteren voor 70.000 goudgulden verkocht aan de hertog van Gulik. Sittard heeft tot 1794 deel uitgemaakt van het hertogdom Gulik. Gulik is de naam van de huidige Duitse plaats Julich.