Stadsplattegrond

De binnenstad van Sittard heeft een plattegrond, die heel goed de ontwikkeling van de nederzetting weerspiegelt. In feite is de plattegrond het voornaamste historische overblijfsel van de stad dat bewaard gebleven is. Op een tweetal ingrepen na is de stadsplattegrond nagenoeg gelijk aan de toestand zoals die op de oudste kadasterkaarten is vastgelegd. De Stichting Historie Sittard gebruikt de kadasterkaart van 1841 als onderlegger voor haar historisch en bouwhistorisch onderzoek.