Vestingstad

Sittard als stad is eeuwenlang een vestingstad geweest. Dat hield in dat de stad een militaire functie had. Vaak werden er troepen ingekwartierd. Deze inkwartieringen legden een zware druk op de stad en haar inwoners. Wallen, poorten en waterlopen moesten onderhouden worden om in geval van nood voorbereid te zijn op een aanval. Sittard is in de loop van haar geschiedenis herhaaldelijk belegerd en ingenomen. Zo weten we dat troepen van hertog Jan van Brabant in 1318 de stad veroverden. In 1542 werd na een beleg van vier dagen Sittard veroverd door de veldheer Rene van Chalons. Ook een rampjaar was 1632, op 8 juli van dat jaar werd de stad na een beleg van drie uur ingenomen. Het meest verwoestende was wel de aanval op de stad in 1677. De verwoesting was toen zo grondig dat dit definitief het einde betekende van de vesting Sittard.