St.-Petruskerk

Oudste kerk van Sittard. Vermoedelijk heeft de kerk een of meer voorgangers gehad. Deze kerk is in 1299 verheven tot kapittelkerk. Aan de kerk werden twaalf kanunniken verbonden. Het kapittel is blijven bestaan tot 1802, toen het door de Franse bezetter werd opgeheven. De kerk is gebouwd in Maaslands-gotische stijl, een overgangsstijl van romaans naar gotisch. Het koor, dat later is gebouwd, is een voorbeeld van Brabantse gotiek. De kerk heeft een 80 meter hoge toren, met typische speklagen van baksteen en mergel. De spits is een ontwerp van P.Cuypers, nadat de barokke spits verloren was gegaan na een blikseminslag in 1857. De kerk heeft de oudste koorbanken van Nederland in het koor staan. Zij dateren uit de veertiende eeuw. De kerk heeft een bonte verscheidenheid aan voorwerpen uit diverse eeuwen in haar interieur.