Tiendschuur

Grote schuur met diverse zolders boven elkaar. Deze schuur diende als opslagplaats waar de toenmalige pachters in natura hun pacht moesten betalen aan het kapuittel. Deze pacht werd de tienden genoemd. De meest voorkomende vorm van pachtbetaling was in de vorm van vaten met rogge.