De Historische Kalender

Een willlekeurig feit op deze dag in de geschiedenis van Sittard:

24 januari 1419

De schepenen van Sittard maken bekend dat bij hen gekomen is Johan van den Berghe uit Sittard, zoon van Heynrich vanden Berge, die mededeelt dat hij opgenomen heeft bij het kapittel alhier een erfpacht over een half bunder akkerland dat gelegen is achter Ophoven, uitkomende op de Trichterweg. De pachtsom is een malder rogge, die hij zal afleveren op Sint Andriesdag in de stad 'opt cloester in eyn huy.. op eynen solre los ledich ende vry'. Hiermee wordt hoogstwaarschijnlijk de zolder van de tiendschuur op het tegenwoordige Kloosterplein bedoeld. Illustratie uit: Sittard,historie en gestalte, pagina 203.Onderschrift op pag.202.