Stadbroekermolen

In 1582 stichtten de rentmeester van de hertog van Gulik en diens zwager de looi- en slijpmolen te Stadbroek. De meest gunstige ligging werd ondermeer bepaald door de wiskundige Mercator, hertogelijk cartograaf en uitvinder van de zogenaamde 'Mercatorprojectie'. Later werd op het complex ook een volmolen gebouwd. In de Franse tijd verandert het complex nog verder door de bouw van een graanmolen ter plaatse. In 1840 koopt P.J.Roufs de molen met woonhuis, stallen, schuur, binnenplaats en grond voor 7075 gulden. Deze familie beheerde 114 jaar de molen. Vervolgens verviel het monumentale complex, totdat de kunstenaar G.Roebroek het gehele complex weer nieuw leven inblies en de molen totaal restaureerde en er een centrum van kennis op molengebied van heeft gemaakt. Momenteel zijn gebouw en machines te bezichtigen als een goed voorbeeld van industriƫle archeologie.