Postbus 691 - 6130 AR  SITTARD
secretariaat@stichtingjacobkritzraedt.nl
tel. 06–535 82 156 (secretariaat)

www.stichtingjacobkritzraedt.nl

VOOR DE MEEST ACTUELE INFORMATIE : WWW.STICHTINGJACOBKRITZRAEDT.NL

Bestuur Stichting Jacob Kritzraedt

Drs. Th.(Theo) J.G.M. Hanssen, voorzitter 

Verlengde Heinseweg 58 - 6136 AR  SITTARD

Ing. P.(Peter) J.A. Vossen, secretaris

Haspelsestraat 25 - 6131 GE  SITTARD

Drs. J.(Jan) W. Jeurissen, penningmeester

Parklaan 19A - 6131 KE  SITTARD

Dhr. J.(Hans) F.M. Giessen 

Wilgenlaan 10 - 6133 WV  SITTARD

Mr. F.(Frank) R. Hage

Leyenbroekerweg 68 - 6132 CG  SITTARD

Drs. A.(Guus) M.P.P. Janssen

Simpsonstraat 2 - 6135 CT  SITTARD

Dhr. J.(Sjef) J. Koenen

Marsstraat 1 - 6133 WL  SITTARD

Mw. B.(Bernadette) L.M.A. Waelpoel

Cortenbachstraat 32 - 6136 CH  SITTARD

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Stichting Jacob Kritzraedt

De Stichting Jacob Kritzraedt is in 1952 in het leven geroepen om te voorkomen dat een gedeelte van de Begijnenhofwal zou worden afgegraven. De stichting zet zich in voor het behoud van monumentale en monumentwaardige gebouwen in Sittard. Daartoe koopt zij bedreigde panden aan, restaureert ze en verhuurt ze vervolgens.

De Stichting Jacob Kritzraedt heeft volgens de statuten als doel:

De bestudering en het behoud van het culturele erfgoed - in het bijzonder van monumentale en monumentwaardige gebouwen en de plaatselijke identiteit - van Sittard en omgeving.

De Stichting Jacob Kritzraedt tracht dit doel te bereiken door:

 • het aankopen of op andere wijze in eigendom of bezit verwerven van voor de historie belangrijke gebouwen en andere onroerende zaken of onderdelen daarvan;
 • het doen restaureren en het verzorgen van een verantwoorde aankleding van zodanige gebouwen en onroerende zaken;
 • het daaraan geven van een passende bestemming; 

Tot behoud van het culturele erfgoed van Sittard en omgeving bezit en beheert de Stichting Jacob Kritzraedt diverse monumentale panden in de gemeente Sittard-Geleen. Een aantal panden is ingericht als woning en andere panden hebben een bedrijfsmatige bestemming. Alle panden worden verhuurd.

Voor toewijzing van de huurwoningen geldt de onderstaande procedure: 

 1. Interesse in een huurobject van de Stichting Jacob Kritzraedt kan schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij de secretaris van de stichting.
  De secretaris hanteert een lijst die op volgorde van datum inschrijving wordt geadministreerd.
 2. Op het moment dat een huurobject vrijkomt, nodigt de huurtoewijzings-commissie bestaande uit 2 bestuursleden van de stichting, kandidaat-huurders uit voor een gesprek en toetst hierbij op de volgende onderdelen:
  1. Inkomen: daarbij hanteert de stichting een huurinkomensnorm die elk jaar opnieuw wordt vastgesteld. Algemene regel hierbij is dat het bruto maandinkomen 3,5 maal de bruto maandhuur dient te zijn danwel een vergelijkbaar vermogen
   In voorkomende gevallen kan om een borgstelling van derden worden gevraagd. Deze dient bij het huurcontract meeondertekend te worden.
  2. Urgentie: de commissie toetst kandidaat-huurders op sociaal-economische urgentie.
  3. Sociale context: de stichting hecht grote waarde aan goede verstandhoudingen tussen de huurders. Daarom zal worden getoetst of de kandidaat-huurder past binnen de zittende groep van huurders.
  4. Objectiviteit: de toewijzingscommissie oordeelt nauwgezet op basis van bovenstaande criteria teneinde objectief verslag te kunnen uitbrengen aan het bestuur.
 3. De toewijzingscommissie maakt een verslag van de gespreksronde met de kandidaat-huurders met daarin een voorkeur. Dit verslag wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur van de Stichting Jacob Kritzraedt.
 4. De secretaris volgt het besluit van het bestuur en zorgt voor de afwikkeling met de kandidaat-huurder(s).

Op dit moment heeft de Stichting Jacob Kritzraedt de volgende panden in eigendom:

Molenweg 56: rijksmonument “Ophovenermolen”, een watermolen met restaurant

Markt 20:  rijksmonument “De Gats”, een stadscafé

Ophoven 3 t/m 13: aan een hofje gelegen rijksmonumenten, bestaande uit het vakwerkhuis Ophoven 3 – 5 en de vier woningen Ophoven 7 t/m 13

Tudderenderweg 145 – 145 A: gemeentelijke monument met daarin twee vakwerkwoningen