Zeer waarschijnlijk weet u van het bestaan van onze Vereniging Sittards Verleden. Ze is bedoeld voor iedereen, die – de naam zegt het al – belangstelling heeft voor het verleden van stad en streek. Daarom willen we u graag iets meer vertellen over onze doelstellingen en over het lidmaatschap.

Waar houden wij ons zoal mee bezig?

 • De uitgave van het tijdschrift Sittards Verleden met korte, educatieve en interessante artikelen over de geschiedenis van Sittard, omlijst met foto’s van vroeger en nu
 • Het geven van lezingen over allerlei facetten van dat verleden
 • Het organiseren van interessante excursies in en buiten de regio
 • Betrokkenheid bij het periodieke monumentenoverleg met de gemeente Sittard-Geleen
 • Het doen van onderzoeken samen met het stadsarchief
 • Kritisch volgen van stedelijke bouwplannen in het historisch zo waardevolle gebied
 • Permanent onderzoek over het vroegere Sittard op verschillende terreinen. Daarbij beperken wij ons niet tot de binnenstad, maar hebben wij ook oog voor de wijken
 • Samenwerking en afstemming met instellingen, verenigd in de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born, alsmede met het Euregionaal Historisch Centrum en Museum Het Domein.

Werkgroepen

Wij hebben meerdere werkgroepen van vrijwilligers/leden, die zich bezighouden met zaken als: bouwhistorie, mondelinge historie, schriftelijke bronnen, kruisen en kapellen en geheime tuinen.

Die werkgroepen hebben allemaal hun eigen taak, maar wij streven ernaar de resultaten van hun onderzoeken wereldkundig te maken door het geven van lezingen, publicaties en het verlenen van medewerking aan grote projecten, die verband houden met de historie van de stad.

Hoe zou in het kader van deze folder te ver voeren om uitgebreid in te gaan op de vele activiteiten van de werkgroepen. In het (gratis) informatiepakket dat u bij het secretariaat kunt krijgen, leest u er echter alles over. Bel of stuur even een mailtje.

Wij hebben de volgende werkgroepen van vrijwilligers:

 

De bestuurssamenstelling is momenteel:

 • Frank Keysers, voorzitter
 • Peter Vossen, vice-voorzitter
 • Marijke Geilen, secretaris
 • Jacques Meeuvis, penningmeester
 • Léon van Binsbergen
 • Pascalle Peters
 • René Lauwers
 • Fons Morel

 Deze bestuursleden zijn verantwoordelijk voor:

 • het tijdschrift: Léon van Binsbergen, Fons Morel en Marijke Geilen; Jan Schrader is hoofdredacteur
 • de cursus: René Lauwers, Theo Jöris en Marijke Geilen
 • de werkgroep Bouwhistorie: Peter Vossen
 • de werkgroep Mondelinge Historie: Marijke Geilen
 • de werkgroep Schriftelijke Bronnen: René Lauwers en Theo Jöris
 • de werkgroep Kruisen en kapellen: Fons Morel
 • de werkgroep Geheime Tuinen: adviseur VSV Peer Boselie

 Vereniging Sittards Verleden heeft notarieel vastgelegde statuten en beschikt over een ANBI status

Actueel

Actueel is momenteel het onderzoek dat Sittards Verleden verricht naar het woonverleden van de Sittardse binnenstad. We proberen een ‘dossier’ van elke pand te maken. Naast bouwkundige informatie willen we daarin ook opnemen historische gegevens over eigenaren, hun bezittingen, gewoonten en gebruiken. Hiervoor worden ook gegevens gebruikt, die we kregen door het interviewen van (meestal) oudere Sittardenaren. Het geheel wordt aangevuld met foto’s, tekeningen en andere daarbij behorende zaken. Eén ding is in ieder geval zeker: de zoektocht naar de pandenhistorie is ongewoon spannend, af en toe verrassend en bepaald niet alledaags.

Daarnaast  hebben wij dus belangstelling voor diverse wijken, de persoonlijke historie van de bewoners en hun woonomgeving. Om het contact met de bewoners te versterken, houden wij wijkgerichte bijeenkomsten. Ook werken we mee aan tentoonstellingen of manifestaties waarin een bepaalde buurt of wijk centraal staat.

Ledenvoordelen

Leden vinden we erg belangrijk om onze doelstelling te bereiken. Daarom genieten zij vele voordelen. Bent u geïnteresseerd, wilt u meehelpen, meldt u dan aan als lid. Een greep uit de voordelen, die het lidmaatschap met zich meebrengen:

 • U krijgt elk kwartaal ons tijdschrift    ( klik op tijdschrift en u vindt de volledig index van alle tot nu toe uitgebrachte tijdschriften met dank aan René Lauwers)
 • U krijgt een fikse korting op onze Sittard lezingen
 • U kunt genieten van boeiende lezingen en excursies
 • U kunt meedoen aan een of meer werkgroepen.

Daarbij steunt u niet alleen moreel en financieel het vrijwilligerswerk van onze vereniging, maar neemt u er ook zelf aan deel. Als groep staan wij immers veel sterker  om het Sittardse erfgoed te behouden.

Kosten lidmaatschap

Het lidmaatmaatschap bedraagt € 20,00 per jaar (inclusief tijdschrift) ; voor elk volgend lid uit één gezin € 10,00 (zonder tijdschrift) met een maximum van € 35.00  per gezin (één tijdschrift per gezin).

Om nieuwe leden gelegenheid te geven de vereniging beter te leren kennen, kunnen zij een jaar lang een ‘snuffelabonnement’ krijgen. De kosten daarvan bedragen slechts € 10,00 voor het eerste jaar.

Geïnteresseerd?

Neem dan vrijblijvend contact op met onderstaand secretariaatsadres, alwaar een gratis informatiepakket voor u klaar ligt.

secretariaat Vereniging Sittards Verleden
Heerlenerweg 44 – 6132 CN Sittard
tel. 046 – 452 01 82
E-mail: marijke.geilen@home.nl

nieuwe website Vereniging Sittards Verleden   www.verenigingsittardsverleden.nl