Werkgroep Kruisen en Kapellen

inventariseert de aanwezige kapellen en kruisen in de gemeente, documenteert alle bekende gegevens over deze typisch Limburgse cultuuruitingen, probeert waar nodig mensen en instanties te vinden die bereid zijn een dergelijk object onder hun hoede te nemen, doet waar nodig zelf conserverend werk.

Een voorbeeld van de activiteiten van deze werkgroep