Werkgroep Schriftelijke Bronnen

onderzoekt in welke archieven gegevens zitten over het verleden van de stad, bekijkt welke archiefstukken concrete gegevens bevatten, kopieert deze stukken en transcribeert ze geheel of gedeeltelijk in leesbare taal, bekijkt, of er foto's, tekeningen of andere gegevens te vinden zijn van panden, onderzoekt, of het mogelijk is de gegevens van verschillende werkgroepen aan elkaar te koppelen, verleent medewerking aan de Sittard-lessen, aan het tijdschrift en geeft adviezen op historisch gebied.