De Historische Kalender

Een willlekeurig feit op deze dag in de geschiedenis van Sittard:

27 februari 1503

Curst Nijsteler bekent schuldig te zijn aan het gasthuis een jaarrente van 1 bescheiden Overlandse Rijnse goudgulden. Als onderpand stelt hij zijn huis met tuin en grond gelegen in de 'Lymborger stroetten', de Limbrichterstraat.