Optochthal

Grote hal waarin sinds de jaren zeventig een groot aantal buurten hun praalwagens bouwen. Dit gezamenlijk bouwen heeft geleid tot een duidelijke kwaliteitsstijging van de wagens.