Nederlands Hervormde Kerk

Oudste protestantse kerk van Sittard. Volgens het verhaal oorspronkelijk een schuilkerk, ondergebracht in een brouwerij. Later erkenning. Toen ook was torenbouw mogelijk (1684). In het interieur zijn schenkingen te zien van zowel koning Willem I als Leopold I. De linkerzijgevel van de kerk bestaat uit een halve achtergevel van een huis, dat in de Gruizenstraat lag.