Kerkhof

Het huidige Kerkplein rondom de kerk is het voormalige kerkhof geweest, dat tot 1840 in gebruik is gebleven. Nog in 1993 werden op geringe diepte nog skeletten gevonden, afkomstig van het voormalige kerkhof. Rijke mensen werden tot in de Franse tijd in de kerk begraven. Een enkele grafsteen in de kerk herinnert daaraan.