Ophovenermolen

 

Deze molen komt al in 1348 in de archieven voor.Het is een leengoed van de heer van Born. In 1484 komt de molen in het bezit van de familie Dobbelstein, die ook al de Ophovenerhof hebben. Vanaf 1627 werd de molen telkens verpacht. Het huidige gebouw dateert uit 1716. Tot 1955 heeft de molen dienst gedaan als graanmolen. De Stichting Jacob Kritzraedt heeft ervoor dat de molen gerestaureerd werd en momenteel is er een restaurant in gevestigd. Na een geslaagde tweede restauratie in 1998 is ook het molengedeelte weer helemaal bedrijfsklaar gemaakt en kan de molen weer als vanouds draaien, aangedreven door de kracht van de Geleenbeek.