Beschermd Stadsgezicht

De Sittardse binnenstad is sinds 1972 beschermd stadsgezicht. Dat houdt in dat het geheel van straten, pleinen en de daaraan gelegen bebouwing van zodanige culturele en architectonische waarde zijn dat dit 'gezicht' extra bescherming verdient. In de praktijk betekent dat onder andere dat kritisch wordt gekeken naar verbouw- en nieuwbouwplannen in het betreffende gebied.