Limbricht

Limbricht is een zeer oude nederzetting, ontstaan langs een Romeinse weg.In Limbricht zelf werden Romeinse vondsten aangetroffen, waaronder een askist welke thans in het Limbrichtse St.Salviuskerkje te zien is. Dit kerkje is in het begin van de 11e- eeuw gebouwd. In een aantal bouwfasen heeft het kerkje haar huidige vorm gekregen. In de absis van deze kerk zijn de oudste gewelfschilderingen van Nederland aangetroffen, vervaardigd omstreeks 1275. Naast het kerkje ligt Kasteel Limbricht, een motteburcht. Rond 1622 is het huidige kasteel tot stand gekomen. In de middeleeuwen is Limbricht een ' vrijheerlijkheid' geweest in Guliks gebied. Dat betekent dat de heren van Limbricht geen verplichtingen hadden ten opzicht van de Gulikse hertog. Tot 1982 is Limbricht een zelfstandige gemeente geweest, die ook Einighausen en Guttecoven bevatte.