Siter

Vruchtbaar stuk grond tussen de Geleenbeek en de Rode Beek, waar volgens de bewoningsgeschiedenis de eerste vroeg-middeleeuwse nederzettingen zijn verschenen.