Lahrhof (Hoeve)

Hoeve die in de 16e en 17e eeuw is gebouwd. Eertijds omsloten door een gracht. Het westelijk deel dateert uit 1760, het oostelijk deel is ouder, maar is enkele keren verbouwd. Typisch Limburgse gesloten hoeve. Tot de hoeve behoorden in 1526 tuin, weiden en akkerland ter grootte van 54 bunder. De Lahrhof was leengoed. In de 17e eeuw werd de hoeve gesplitst om pas weer in 1986 verenigd te worden. Thans is de hoeve eigendom van de 'Weldadige Stichting de Limpens'. 

Meer informastie vindt u hier