Hoogveld

Naam van het huidige gebied, omsloten door spoorlijn Sittard-Roermond, spoorlijn Sittard-Born, Middenweg en dr. Nolenslaan. Vinex-locatie. Hier wordt nieuwe woonwijk gebouwd. Archeologisch rijke vindplaats met sporen uit verschillende tijdperken.