Sittard

Nederzetting, die ontstaan is in de vroege Middeleeuwen op de vruchtbare Siter tussen Geleenbeek en Rode Beek. Hier lagen niet alleen vruchtbare gronden, maar ook broek- en hooilanden waar wintervoer voor het vee gevonden kon worden. Ook was er in directe omgeving, het gebied van de Kollenberg, dicht bebossing. Later is uit deze kleine boerennederzetting de stad Sittard ontstaan.