Bestuur St. Historisch Jaarboek Land v. Zwentibold

Voorzitter Drs. A.M.P.P. Janssen
Secretaris J. Janssen
  janssen.jwh@gmail.com
Penningmeester K. de Vaan
  hjlvz@hotmail.com
Voorzitter redactie Ir. J.W. Gielkens
Secretaris redactie W.M.H. Brassé
  w.brasse@gmail.com
Leden redactie Drs. C. Baltis
  F. van Goethem
  D. Kusters
   
Ereleden J.H. Schrader
  Dr. J.G.L. Theunisse †
  A.E.L. Jonkergouw †
   
   
Postadres redactie Jaarboek Zwentibold, p/a Archief De Domijnen, Postbus 65, 6130 AB Sittard
   
Bankrekening NL 44 RABO 013 73 79 587
   
   

Bestuur & redactie in 2019:

Bronnen zijn van het grootste belang in historische publicaties. Daarom zochten bestuur en redactie ter gelegenheid van het verschijnen van het veertigste Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold hun bron op, te weten de Sint-Amelbergakerk (sinds 2007 basiliek) in Susteren, waar immers naamgever koning Zwentibold begraven werd.

Foto boven v.l.n.r. staand: Frank van Goethem, Wil Brassé, Jan Schrader (erelid), Desmond Kusters, Guus Janssen; zittend: Wiel Gielkens, José Janssen, Karel de Vaan, Cor Baltis.

Foto beneden v.l.n.r.: Cor Baltis, Karel de Vaan, Desmond Kusters, Wiel Gielkens, Guus Janssen, Wil Brassé, José Janssen, Jan Schrader (erelid), Frank van Goethem.

© Foto's door Hay van Veghel, 2019.