Abonnement Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold

De jaarboeken 2015-2021

Heeft u dat ook als u thuiskomt van een lange reis of vakantie? Je oude vertrouwde omgeving lijkt weer als nieuw. Je beziet haar op dezelfde manier als die vreemde plekken waar je net vandaan komt.

Reizen verruimt je blik, maakt je meer bewust van je eigen plek in de wereld.

Reizen kun je ook door de tijd. Naar je omgeving kijken door de ogen van bewoners van tientallen jaren, ja zelfs eeuwen geleden. Er zijn mensen die dat verleden opzoeken en herbeleven in geschriften die in archieven worden bewaard. Anderen volgen de sporen die in de aardbodem zijn achtergebleven.

Graag willen zij u hun reis laten meebeleven door verslag te doen van hun ervaringen.

Het Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold bundelt jaarlijks deze verslagen om u van hun tijdreizen te laten meegenieten en u daardoor bewuster te maken van de historische rijkdom van uw omgeving.

Inschrijven voor een abonnement kan door een e-mail te sturen aan de penningmeester: penningmeester-HJBZ@outlook.com

 

Ons privacyreglement 

De Stichting Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Uiteraard doen wij er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig  om met persoonsgegevens. De Stichting Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en met name aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Reglement*; wij uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • nieuwe leden nadrukkelijk vragen om toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens, met name voor het opnemen in een abonneelijst;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • bankrekeningnummers zijn uitsluitend bekend bij de penningmeester.

*Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens:

 • informatie uitwisselen
 • vragen over betalingen
 • contact over ingezonden artikelen door auteurs
 • contact over het bezorgen van boeken
 • contact met sponsoren
 • het versturen van uitnodigingen voor de jaarlijkse presentatie van een boek of voor de jaarlijkse evaluatievergadering
 • het verzamelen van het verwachte aantal aanwezigen bij een presentatie/evaluatievergadering
 • het bijhouden van een abonneelijst (namen, adressen en e-mail adressen)
 • het bijhouden van een overzicht van bezorgers en sponsoren (NAW en e-mail adres)

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam
 • achternaam
 • adres en/of e-mailadres
 • telefoonnummer

Als Stichting Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyreglement nog vragen heeft of bezwaar wil maken, neem dan contact op met de penningmeester penningmeester-HJBZ@outlook.com