Inhoudsopgaven Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold

 

Toelichting bij de index

Hieronder vindt u de inhoudsopgaven van alle tot nu toe verschenen jaarboeken. Het meest recente boek is het 42ste jaarboek dat in december 2021 is verschenen. Oudere jaargangen zijn online te vinden op Google Books (klik daarvoor op de voorkaft of het jaartal). De nieuwere jaargangen zijn nog te koop bij de stichting en bij onderstaande winkels:

 • Boekhandel Krings, Brandstraat 23, Sittard
 • Primera Sittard, Helstraat 51, Sittard

Bestellen:
Bij de boekhandel is de verkoopprijs van het 42ste jaarboek (uitgave 2021): € 22,50.
Rechtstreeks bestellen kan ook: via hjlvz@hotmail.com. De verkoopprijs voor losse boeken is € 19,50 excl. € 5,- verzendkosten (abonnees € 16,50 excl. € 4,- verzendkosten).
Alle uitgaven 5 jaar vóór het lopende jaar: € 10,- (excl. verzendkosten). Bestellen kan via de penningmeester: hjlvz@hotmail.com.
Bankrekening NL 44 RABO 013 73 79 587.
Bij bestelling van een jaarboek kan kostenloos een gedetailleerde index over de jaargangen 1990-1999 meebesteld worden; deze bevat namen van personen en geografische gebieden (plaatsen, buurtschappen, wijken, straatnamen, en vele historische gebouwen) voorkomende in genoemde jaargangen met pagina verwijzingen. Deze papieren index is ook gratis af te halen of tegen verzendkosten te ontvangen.

 


 I - 1980

 • 1980-11 F.TH.W. SMEETS,
  Kasteel Grasbroek en het Graetbroek
 • 1980-29 PROF. DR. J.J.M. TIMMERS,
  Felix Rutten in Rome
 • 1980-35 E. ZITS,
  Susteren betaalde 35 jaar geleden zware tol voor zijn bevrijding
 • 1980-51 A.E.L. JONKERGOUW,
  Sittard 100 jaar geleden
 • 1980-65 PROF. DR. M.J.H.A. SCHRIJNEMAKERS,
  De Predikant Latomus
 • 1980-77 DR. J.G.L. THEUNISSE,
  75 jaar Bisschoppelijk College St. Jozef te Sittard
 • 1980-99 J.M.A. KREUKELS,
  Huize Wittem te Nieuwstadt
 • 1980-103 CHR.C. SMITS,
  Boter in 't land van Zwentibold
 • 1980-113 A.J. MUNSTERS M.S.C.,
  Dieteren, zijn moeizame weg naar parochiële zelfstandigheid
 • 1980-127 H. ROUVROYE,
  Het land van Sittard en de oorlogshandelingen op 10 mei 1940
 • 1980-147 A.M.L. ROEBROEK,
  Oudheidkundig bodemonderzoek in de gemeente Sittard
 • 1980-173 A.E.L. JONKERGOUW,
  Kroniek van het Land van Zwentibold, 1977 en 1978

Nog te bestellen. 


 II - 1981

 • 1981-11 PROF. DR. A. CHORUS,
  Mensen en typen in en buiten de dorpsgemeenschap
 • 1981-25 PROF. DR. M.J.H.A. SCHRIJNEMAKERS,
  De vroegste heren van Sittard en hun verhouding tot Geleen
 • 1981-43 A.J. MUNSTERS M.S.C.,
  Dieteren wordt een zelfstandige parochiegemeenschap (1833- 1835)
 • 1981-61 DRS. J.H.A. WALRAVEN,
  Gebruiken vroeger en nu: de Sacramentsprocessie te Broeksittard
 • 1981-83 A.M.P.P. JANSSEN,
  Pieter Ecrevisse en de klassieke Oudheid
 • 1981-101 J.P.A.M. ENGELEN,
  Sigarenindustrie in Sittard
 • 1981-125 J.H. STRIJKERS,
  Grote en kleine monumenten in Berg aan de Maas en Urmond
 • 1981-137 A.M.L. ROEBROEK,
  Oudheidkundig bodemonderzoek in de gemeente Sittard, 2
 • 1981-149 G.J. VAN MULKEN en J.H. SCHRADER,
  Kroniek van het Land van Zwentibold. 1979 en 1980

Nog te bestellen.


 III - 1982

 • 1982-7 E. ZITS
  Smokkelarij te Susteren tijdens Eerste Wereldoorlog
 • 1982-18 PROF. DR J.J.M. TIMMERS
  Sittardse 17de en 18de eeuwse woonhuizen en hun inrichting
 • 1982-26 A.J. MUNSTERS M. S.C.
  De nieuwe pastorie van Urmond in 1752 "een voldongen feit"
 • 1982-37 ING. F.H.G. ENGELEN
  De exploratie naar en winning van steenkolen in en rond het Land van Zwentibold
 • 1982-58 PROF. DR M.J.H.A. SCHRIJNEMAKERS
  Kollenberg: waarschijnlijk "Schedelberg". Vorming en ontwikkeling in het Land van Zwentibold
 • 1982-65 J.A. KNOORS
  Joden in Grevenbicht
 • 1982-80 A.E.L. JONKERGOUW en H. Rouvroye
  De bevrijding van het Land van Zwentibold in september 1944
 • 1982-95 Drs. A.M.P.P. JANSSEN
  “Sint Paulus mit ’t verke”. De metamorfose van een Heilige
 • 1982-101 N.G.H.M. EUSSEN
  Heerschappij, bestuur en territorium
  Vorming en ontwikkeling in het Land van Zwentibold
 • 1982-137 A.M.L. ROEBROEK
  Oudheidkundig bodemonderzoek in de gemeente Sittard, 3
 • 1982-149 C.J. VAN MULKEN en J.H. SCHRADER
  Kroniek 1981 van het Land van Zwentibold

Niet meer leverbaar.


 IV - 1983

 • 1983-7 N.H.G.M. EUSSEN
  Een herkenningsteken voor het nieuwe Sittard
 • 1983-16 A.J. MUNSTERS M.S.C.
  Johannes Lupi, landdeken van Susteren +1481
 • 1983-24 PROF. DR. M.J.H.A. SCHRIJNEMAKERS
  Jutta van Ravensberg, alias van Montjoie, Vrouwe van Sittard
 • 1983-61 A.E.L. JONKERGOUW
  Reizen en vervoer in vroeger tijden
 • 1983-77 DRS. A.M.P.P. JANSSEN en J.A. KNOORS
  Enkele bijdragen tot de Sittardse geschiedenis uit het kerkarchief van Papenhoven-Grevenbicht
 • 1983-93 PROF. DR. A. CHORUS
  Typen van levensstijl binnen een Limburgse familie rond 1900
 • 1983-111 J.G.M. DANIELS en J.H. STRIJKERS
  Pierre Henri Daniels 1776-1837 "Ein geprüfter Allopatischer und Homöopatischer Doctor"
 • 1983-123 J.H. TIELEMAN
  Limburgse korenmaten uit de periode eind 17de tot eind 19de eeuw
 • 1983-137 F.TH.W. SMEETS
  De plaatsnaam Einighausen
 • 1983-149 P. ZOETBROOD
  Oudheidkundig bodemonderzoek in de gemeente Sittard, 4
  Een Merovingisch grafveld te Sittard-Kemperkoul
 • 1983-156 C.J. VAN MULKEN en J.H. SCHRADER
  Kroniek 1982 van het Land van Zwentibold

Niet meer leverbaar.


 V - 1984

 • 1984-7 PROF. DR. J.J.M. TIMMERS
  Susteren en zijn 11de-eeuwse evangeliarium
 • 1984-18 DR. J.G.L. THEUNISSE
  Een dapper soldaat in de oorlogswinter
 • 1984-25 J.M.E. VLEESHOUWERS
  Water dat zijn bedding verloor
 • 1984-48 PROF. DR. M.J.H.A. SCHRIJNEMAKERS
  Het historische graafschap Geleen en het gefingeerde graafschap Amstenrade
 • 1984-92 A.E.L. JONKERGOUW
  Herbergen en koffiehuizen in vroeger tijden
 • 1984-109 J.A. KNOORS
  Rond de grafkelder van de laatste gebiedende heren van Obbicht en Papenhoven
 • 1984-116 MR. DR. A.Fl. GEHLEN
  Notarialia Collecta van het oud-Sittardse notariaat
 • 1984-131 A.J. MUNSTERS M.S.C.
  Damietta, het grote avontuur van Herman van Elsloo, eerste heer van Stein (1202-1223)
 • 1984-154 MR. P.M. BOUDEWIJN
  Sanderbout-Kleindorp
 • 1984-166 H.J. KONINGS, C.J. VAN MULKEN en J.H. SCHRADER
  Kroniek en bibliografie van het Land van Zwentibold 1983

Niet meer leverbaar.


 VI - 1985

 • 1985-7 A.J. MUNSTERS M.S.C.
  Sire Ernoul de Steyn; een pseudo-Arnold van Stein (ca. 1360-1425+)
 • 1985-31 J.M.M. COLARIS
  Het Levetenhööfke aan de Kollenberg te Sittard
 • 1985-36 K. OTTENHEIM
  De bouwgeschiedenis van het Protestantse Kerkje in Sittard
 • 1985-53 PROF. DR. A. CHORUS
  Het typische van de Limburgers
 • 1985-65 J. JAMAR
  Ophoven tegen de Nederlandsche Zuider-Spoorwegmij 1894
 • 1985-79 G. JANSSEN
  De bisschop op bezoek; C.R.A. van Bommels kerkvisitaties in het Land van Zwentibold
 • 1985-96 F. ENGELEN
  De havenplannen van de gemeente Sittard
 • 1985-109 A.E.L. JONKERGOUW
  Eten en eetgerei in vroeger tijden
 • 1985-129 B. DEUSS
  Herinneringen aan de oude kerk van Born
 • 1985-139 SASKIA TER KUILE
  Basiliek "Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart" te Sittard; Haar plaats binnen de Neo-Gotiek in Nederland
 • 1985-152 G. ROEBROEK
  Geschiedenis van de fotografische techniek tot 1900 en de fotografie in Sittard
 • 1985-169 KRONIEK van het Land van Zwentibold (1984)
  verzorgd door de Gemeentelijke Archiefdienst Sittard
 • 1985-177 J.H. SCHRADER
  Bibliografie van het Land van Zwentibold (1984)

Niet meer leverbaar.


 VII - 1986

 • 1986-7 H.A. VAN VUCHT
  Een keizerlijk postkantoor te Sittard (1684-1794)
 • 1986-28 J.A. KNOORS
  Een merkwaardig schuttersreglement in Obbicht
 • 1986-40 A.E.L. JONKERGOUW
  Drinken en drinkgerei in vroeger tijden
 • 1986-58 A.J. MUNSTERS M.S.C.
  De soevereiniteit van de Graetheide
 • 1986-89 PROF. DR. J.J.M. TIMMERS
  Oude huizen in Sittard(met Appendix: Markante Sittardse gevels, schetsen van G.A.S.)
 • 1986-96 A.M.P.P. JANSSEN
  Jan Arnold De Leerodt kasteel- en domheer
 • 1986-113 J.M.S. OREMUS
  Processen rond het weiderecht op het Stadbroek te Sittard
 • 1986-123 J.M.E. VLEESHOUWERS
  De restauratie van het St.-Salviuskerkje te Limbricht in 1953
 • 1986-144 F.H.G. ENGELEN
  Strijd om bruinkoolconcessies in het Land van Zwentibold
 • 1986-157 G. ROEBROEK
  Geschiedenis van de fotografie in Sittard (vervolg)
 • 1986-167 J.J. KONINGS en J.H. SCHRADER
  KRONIEK van het Land van Zwentibold (1985), met Personalia, verzorgd door G.A.S.
 • 1986-174 J.H. SCHRADER
  Bibliografie van het Land van Zwentibold (1985), derde aflevering, met aanvullingen uit voorgaande jaren

Niet meer leverbaar.


 VIII - 1987

 • 1987-7 A.J. MUNSTERS M.S.C.
  Van jagen en stropen op de Graetheide
 • 1987-18 A.E.L. JONKERGOUW
  Lampen en verlichting in vroeger tijden
 • 1987-36 A.M.P.P. JANSSEN
  Buchten-Born en de Luikse Sint-Bartholomeuskerk
 • 1987-45 PROF. DR. M.J.H.A. Schrijnemakers
  De Sittardenaar Dirk Hamer ten onrechte van valsmunterij beschuldigd en ternauwernood aan de doodstraf ontsnapt (1657-1659)
 • 1987-78 J.H. STRIJKERS
  Urmond in de Gulikse periode: stad of vrijheid?
 • 1987-82 J.H. KREUTZKAMP
  Ontstaan en ontwikkeling van de tricotage-industrie te Sittard
 • 1987-92 F.H.G. ENGELEN
  De winning van bruinkool in de Graetheide
 • 1987-109 TH.M. OBERDORF
  Het beeld van Sittard in prent en kaart
 • 1987-135 J.M.E. VLEESHOUWERS
  Frans Joseph Page (1771-1834) Pastoor in Limbricht en schoolinspecteur
 • 1987-163 H.J. KONINGS en J.H. SCHRADER
  KRONIEK van het Land van Zwentibold (1986), met Personalia, verzorgd door G.A.S.
 • 1987-173 J.H. SCHRADER
  Bibliografie van het Land van Zwentibold (1986), vierde aflevering, met aanvullingen uit voorgaande jaren

Niet meer leverbaar.


 IX - 1988

 • 1988-7 A.E.L. JONKERGOUW
  Kleding in vroeger tijden
 • 1988-32 DR. P.J.A. NISSEN
  Franciscus Agricola (ca. 1540-1621) en de dopers te Sittard en omgeving
 • 1988-54 J.M.E. VLEESHOUWERS
  Schilderijen van Joannes Gouverne in de St.-Salviuskerk van Limbncht
 • 1988-74 A.J. MUNSTERS M.S.C.
  Middeleeuws klokgelui in het Land van Zwentibold
 • 1988-96 J. OREMUS
  Een Sittardse burgemeester in de gevangenis
 • 1988-105 PROF.DR. M.J.H.A. SCHRIJNEMAKERS
  Nogmaals koning Zwentibold en het "Bescheyt van den Graet"
 • 1988-124 TH.M. OBERDORF
  Liberté, egalité, fraternité op z'n Sittards
 • 1988-145 J.A. KNOORS
  Een cultuurhistorische verkenning in het dal van de Kingbeek
 • 1988-157 A.M.P.P. JANSSEN
  De oprichting van het St.-Petruskapittel te Sittard (1298/1299)
 • 1988-173 H.J. KONINGS en J.H. SCHRADER
  KRONIEK van het Land van Zwentibold (1987), met Personalia, verzorgd door G.A.S.
 • 1988-181 J.H. SCHRADER
  Bibliografie van het Land van Zwentibold (1987), vijfde aflevering, met aanvullingen uit voorgaande jaren

Niet meer leverbaar.


 X - 1989

 • 1989-7 N.H.C. VAN LOENEN
  Sint-Rosa in het raam van haar tijd
 • 1989-17 A.M.P.P. JANSSEN
  De verkiezing van de abdissen van Susteren in de 17de en 18de eeuw
 • 1989-27 A.E.L. JONKERGOUW
  Hygiëne en sanitair in vroeger tijden
 • 1989-46 H.J.A.M. KOTHUIS
  Slachthuis en vleeskeuring in Sittard
 • 1989-59 J.A. KNOORS
  1839, een kwestie van geven en nemen!
 • 1989-77 J.M.E. VLEESHOUWERS
  Lager onderwijs in de 19de eeuw in Sittard
 • 1989-103 P.J.A. NISSEN
  Signalen uit een verborgen leven; De Sittardse dichteres Céline Klinkenbergh (1890-1976)
 • 1989-124 D.J.J. LAUWERS
  Het grensgeschil tussen Sittard en de voormalige gemeente Broeksittard over Lahrhof
 • 1989-138 J.M.S. OREMUS
  Vier brieven van Isabella Clara Eugenia, infante van Spanje
 • 1989-143 TH.M. OBERDORF
  Huizen en hun bewoners, bouwstenen voor een bewoningsgeschiedenis
 • 1989-159 P.H.M. BOSELIE
  De Sittardse gevangenissen
 • 1989-171 H. GEURTS
  Een nieuw raam voor de Grote Kerk
 • 1989-175 J.H. SCHRADER
  In Gnaden vergönt und verstattet... De joodse populatie in het ambt Born tijdens het ancien regime
 • 1989-189 J.M.E. VLEESHOUWERS
  Limbricht na de bevrijding
 • 1989-192 KRONIEK van het Land van Zwentibold (1988),
  met Personalia, verzorgd door de Gemeentelijke Archiefdienst Sittard
 • 1989-198 J.H. SCHRADER
  Bibliografie van het Land van Zwentibold (1988)

Nog te bestellen.


 XI - 1990

 • 1990-7 G. ROEBROEK
  Biejein gezeumert - bijeen geraapt
 • 1990-16 A.M.P.P. JANSSEN
  Toneelopvoeringen bij de Sittardse dominicanen
 • 1990-26 P. BOSELIE
  Een "B.V.D.-onderzoek" naar priesters in 1821
 • 1990-28 A.E.L. JONKERGOUW
  Vuur en verwarming in vroeger tijden (Leven en volksgeloof rond de haard)
 • 1990-47 TH.M. OBERDORF EN F.G.M.E.G. STOKS
  Hoog water, een kwestie tussen "heren"
 • 1990-64 R.A.J.G. PERNOT
  Bepleistering van gevels in de omgeving Sittard ca. 1900
 • 1990-77 J.M.S. OREMUS
  De bleekvelden langs de Agnetenwal
 • 1990-85 W.H. VAN BERGEN
  Processies met een staartje; Franse kerkelijke repressie te Geleen
 • 1990-94 P.A.M. MERTENS en J.P.J.M. VOORVELT
  Kasteel Grasbroek
 • 1990-102 J.M.E. VLEESHOUWERS
  Eenhoorns bij de kroning van Maria in Limbricht?
 • 1990-115 R. LAUWERS
  Het aanzienlijke Engelse geslacht Vansittart
 • 1990-123 J.A. KNOORS
  De "generale meetinghe" van de heerlijkheid Obbicht en Papenhoven uit 1704 nader beschouwd
 • 1990-139 J.S. GLASER
  De oudste nederzetting te Limbricht (Een hypothese)
 • 1990-151 TH.M. OBERDORF
  Een Sittards marktreglement uit het jaar 1839
 • 1990-158 A.M.P.P. JANSSEN
  Christianus, een vijftiende-eeuwse schrijver uit Sittard
 • 1990-161 P. BOSELIE
  Sittard in fragmenten: 1841
 • 1990-165 KRONIEK van het Land van Zwentibold (1989),
  met Personalia, verzorgd door de Gemeentelijke Archiefdienst Sittard
 • 1990-172 J.H. SCHRADER
  Bibliografie van het Land van Zwentibold (1989)

Nog te bestellen.


 XII - 1991

 • 1991-7 J.M.E. VLEESHOUWERS
  Medisch onderzoek Sittardse scholen rond 1920
 • 1991-25 J.M.S. OREMUS
  Berthier en Abshoven; een bekende maarschalk en een onbekende kaart
 • 1991-32 J.G.L. THEUNISSE
  Schets van de industriële ontwikkeling in Sittard bezien in een landelijk en provinciaal kader
 • 1991-56 J.J.M. TIMMERS
  Sint-Petrus' Stoel-te-Antiochië
 • 1991-59 J. MEUWISSEN
  Wielder, een verdwenen villa in de Maasgouw?
 • 1991-75 M.B. HANSON
  Het Sint-Aloysiuscollege in Sittard (1851 - 1900)
 • 1991-97 W.H. VAN BERGEN
  Klokkenroof in de Nedermaas
 • 1991-104 F.H. KEYSERS
  Gus Roebroek en de restauratie van Fort Sanderbout
 • 1991-113 A.M.P.P. JANSSEN
  Testamenten van Sittardse Kanunniken (1513- 1641)
 • 1991-125 J.A. KNOORS
  Dokter Vic. Duijsens, pionier in de regionale gezondheidszorg
 • 1991-145 P. BOSELIE
  "Feldpost nr. 35.862"
 • 1991-149 TH.M. OBERDORF
  Stadt und Kirspel Sittardt "grondig" bekeken
 • 1991-171 F. HERMANS
  De renovatie van de "Kerckerenten" in 1746 van de parochie van de HH. Marcellinus en Petrus te Geleen
 • 1991-182 J.M.E. VLEESHOUWERS
  Een imitatie van Jan Gouverne in Limbricht
 • 1991-185 KRONIEK van het Land van Zwentibold (1989), met Personalia, verzorgd
  door de Gemeentelijke Archiefdienst Sittard
 • 1991-192 J.H. SCHRADER
  Bibliografie van het Land van Zwentibold (1989)

Niet meer leverbaar.


 XIII - 1992

 • 1992-7 F. HERMSE
  Het Sittardse postkantoor 1886-1936
 • 1992-25 H.J. KNOORS
  De schippersschool te Papenhoven
 • 1992-35 TH.M. OBERDORF
  Bevolking en beroep te Sittard in de achttiende eeuw
 • 1992-50 P. BOSELIE
  Het "Frans kerkhof' te Limbricht
 • 1992-54 DR. P.J.A. NISSEN
  Dichterschap als dienstbaarheid: de priester-dichter René Klinkenbergh (1886- 1973)
 • 1992-73 F. HERMANS
  De Geleense burgemeesters en hun voorgangers sedert 1558; Hun functionele benaming en wijze van benoeming
 • 1992-73 J.M.E. VLEESHOUWERS
  Missionering door Sittardse ursulinen
 • 1992-96 DR. J.G.L. THEUNISSE
  Schets van de industr. ontwikkeling in Sittard bezien in een landelijk en provinciaal kader II
 • 1992-118 A.M.P.P. JANSSEN
  Ogier contra De Heze; Een omstreden verkiezing van een Sittardse kapitteldeken anno 1660
 • 1992-130 H. STOEPKER
  Archeologisch onderzoek van de Salvatorabdij te Susteren
 • 1992-137 A.E.L. JONKERGOUW
  Geld en betalen in vroeger tijden
 • 1992-152 DR. J. SCHAEKEN
  Over de herkomst van de naam Zwentibold
 • 1992-155 J. RUIGT
  De geschiedenis van de molen Hochstenbach
 • 1992-171 KRONIEK van het Land van Zwentibold (1991), met Personalia,
  verzorgd door de Gemeentelijke Archiefdienst Sittard
 • 1992-178 J.H. SCHRADER
  Bibliografie van het Land van Zwentibold (1991)

Niet meer leverbaar.


 XIV - 1993

 • 1993-7 W.F.TH.E.M. WILLEMS+
  H. Johannes Nepomucenus (1350-1393)
 • 1993-14 M.B. HANSON
  Het onderwijs aan het Sint-Aloysiuscollege in Sittard (1851 - 1900)
 • 1993-24 K. SCHUTGENS
  De kerk in het midden: over de totstandkoming van de Spaubeekse parochiekerk 1829-1840 (1)
 • 1993-54 DRS. TH.H.R. KIEZEBRINK
  Munten van Sittard
 • 1993-59 PROF. DR. C.C. BAKELS
  Een botanische kijk op de bandkeramiek
 • 1993-65 J. RUIGT
  De Sittardse historische maquette
 • 1993-80 F. HERMANS
  De grangia Krawinkel
 • 1993-94 J.M.E. VLEESHOUWERS
  Jacques Schreurs en zijn relaties met de wereld van literatuur en beeldende kunst
 • 1993-115 A.M.P.P. JANSSEN
  Historisch onderzoek in het voormalige ambt Born-Sittard vanaf Jacob Kritzraedt tot heden
 • 1993-126 DR. P.J.A. NISSEN
  Sittardse universiteitsstudenten van de 14et de 18e eeuw. Een eerste inventarisatie
 • 1993-137 P.H.M. BOSELIE
  Hoedemakers uit Lutterade, een familie van (hoef)smeden, "vee-artsen" en boomkwekers in de 18de-eeuwse Euregio
 • 1993-147 A.E.L. JONKERGOUW
  De zegels van het 750-jarige Sittard
 • 1993-156 K. SCHUTGENS
  Jos. Habets (1829-1893): baanbreker en kritisch tijdgenoot
 • 1993-163 PATER P. GOMMEREN M.S.C.
  In memoriam pater A.J. Munsters, m.S.C.
 • 1993-170 A.M.P.P. JANSSEN
  Bijdrage tot de bouwgeschiedenis van de Sittardse St.-Petruskerk
 • 1993-172 J. OREMUS
  Psalmen en chronogrammen
 • 1993-174 KRONIEK van het Land van Zwentibold (1992) met Personalia, verzorgd
  door de Gemeentelijke Archiefdienst Sittard
 • 1993-181 J.H. SCHRADER
  Bibliografie van het Land van Zwentibold (1992)

Nog te bestellen.


 XV - 1994

 • 1994-7 K. SCHUTGENS
  De kerk in het midden: over de totstandkoming van de Spaubeekse parochiekerk 1829-1840 (2)
 • 1994-9 P. SPAAN
  De aanleg van een kunstweg van Stein naar Geleen
 • 1994-44 R. LAUWERS
  Sittards oudste inwoonster aller tijden (?)
 • 1994-48 F. HERMANS
  Geleen kreeg H.B.S.
 • 1994-61 M. VLEESHOUWERS
  Armenzorg in de 17de - 19de eeuw in Limbricht en Einighausen
 • 1994-87 W. VAN BERGEN; E. NIJSTEN-COLARIS.
  Henricus Colaris, een van de velen
 • 1994-93 P.H.M. BOSELIE
  Bier in de volksgeneeskunde
 • 1994-107 TH. VAN VUGHT
  Sittards verleden na 75 1 jaar voor HKLS-studenten nog springlevend
 • 1994-118 J.G.L. THEUNISSE
  Oorlogshandelingen verplaatsten Amerikaans oorlogskerkhof van Sittard naar Margraten
 • 1994-122 A.M.P.P. JANSSEN
  Obstetrix adest, iurata!
 • 1994-136 J.A. KNOORS
  De omzetting van het voetveer in een groot veer te Grevenbicht
 • 1994-153 J.M.S. OREMUS
  De parochieregisters van Pastoor Agricola
 • 1994-160 TH. OBERDORF
  Wonen te Sittard in het verleden; een verhaal zonder einde
 • 1994-181 KRONIEK van het Land van Zwentibold (1992) met Personalia, verzorgd
  door de Gemeentelijke Archiefdienst Sittard
 • 1994-191 J.H. SCHRADER
  Bibliografie van het Land van Zwentibold (1993)

Niet meer leverbaar.


 XVI - 1995

 • 1995-7 K. SCHUTGENS
  Historisch besef en lokale geschiedenis
 • 1995-14 P.B.N. VAN LUYN
  Begijnhuis en Begijnenstraat
 • 1995-37 A. JACOBS
  De stichting van het rectoraat Mariaveld te Susteren (1916)
 • 1995-50 TH. OBERDORF
  Een kleine stad in Gulik - De burgemeestersrekening van 1582 tot 1583
 • 1995-74 A.M.P.P. JANSSEN
  Een kosterskroniek van Born (1701-1734)
 • 1995-86 J.M.E. VLEESHOUWERS
  De lagere school in Limbricht 1814-1981
 • 1995-114 F.H.G. ENGELEN
  Gerard Mercator en Gangelt
 • 1995-122 F. HERMANS
  Het klooster Reichenstein en de hof en de tienden van Lutterade
 • 1995-131 P.H.M. BOSELIE
  Homo homini lupus est
 • 1995-137 J.E. VAN DE BERGH
  Het verweer tegen de vervuiling der beken tussen 1925 en 1948
 • 1995-155 P. SCHULPEN
  Einighausen versus Limbricht 1838 - 1850
 • 1995-166 J.M.S. OREMUS
  Wie is de vader
 • 1995-171 M. AARTS EN K. ADAMS
  Oudheidkundig bodemonderzoek in de gemeente Sittard, 5
  Kroniek van de archeologische werkzaamheden in Sittard, 1994
 • 1995-177 KRONIEK van het Land van Zwentibold 1994 met Personalia, verzorgd
  door de Gemeentelijke Archiefdienst Sittard
 • 1995-187 J.H. SCHRADER
  Bibliografie van het Land van Zwentibold (1994)

Nog te bestellen.


 XVII - 1996

 • 1996-7 W.A.J. MUNIER SS.CC.
  Enkele episodes uit de geschiedenis van het simultaneum in Beek en Geulle
  gedurende de Franse en Hollandse periode (1795-1830)
 • 1996-21 W. CAPPERS
  Een opgehouden begrafenis; Strubbelingen rond de modernisering van de lijkbezorging te Broeksittard krachtens de Begrafeniswet van 1869
 • 1996-39 P.B.N. VAN LUYN
  De vestingwerken van Sittard
 • 1996-56 A.M.P.P. JANSSEN
  De stichting van het altaar voor St.-Anna te Limbricht
 • 1996-65 P.G. W.M. SCHULPEN
  De Sittardse burgemeestersrekening van 1618-1619
 • 1996-71 W.P.A.M. HENDRIX
  De burcht in de Maas bij Elsloo
 • 1996-87 P.H.M. BOSELIE
  Sporen van vrijmetselarij in Sittard in de eerste helft van de negentiende eeuw
 • 1996-98 M.J.H.A. SCHRIJNEMAKERS
  Nieuwstadt: 'kolonistendorp'
 • 1996-113 J.M.E. VLEESHOUWERS
  De schepen- en burgemeestersfamilies Wintraecken en Nelissen in Limbricht
 • 1996-139 STUDENTEN VAKGROEP GESCHIEDENIS HKLS
  Sittard rond 1870
 • 1996-170 K. ADAMS EN M. AARTS
  Oudheidkundig bodemonderzoek in de gemeente Sittard, 6
  Kroniek van de archeologische werkzaamheden in Sittard, 1995
 • 1996-177 KRONIEK van het Land van Zwentibold 1995 met Personalia, verzorgd
  door de Gemeentelijke Archiefdienst Sittard
 • 1996-187 J.H. SCHRADER
  Bibliografie van het Land van Zwentibold (1995)

Niet meer leverbaar.


 XVIII - 1997

 • 1997-7 TH. M. OBERDORF
  Bedevaarten naar Sittard in 1882
 • 1997-21 P.B .N. VAN LUYN
  De Sittardse markt tot ca. 1600
 • 1997-35 J.M.E. VLEESHOUWERS
  De Limbrichtse architect Nicolaas Dukers (ca. 1778-1830)
 • 1997-63 P.H.M. BOSELIE
  'Rien de crier et de claquer' Charivari in Overhoven in 1802
 • 1997-70 A.M.P.P. JANSSEN
  Zwentibold. historie en fictie
 • 1997-86 J.G.L. THEUNISSE
  Sittard en Geleen in duel om de bal; Fusie-perikelen rond Fortuna '54 en Sittardia
 • 1997-91 P.H. MEIJERS
  Het bisschoppelijk college St.-Jozef
  De pioniersjaren (1)
 • 1997-111 F.S.J.G. HERMSE
  Buchten aan de baan; Wilm Mathijs Lebens, entreposeur der brievenmalen
 • 1997-127 W. VAN BERGEN
  De molens te Munstergeleen
 • 1997-131 R. LAUWERS
  Schlagt vor Sittert ; Enkele tot nu toe onbekende documenten met betrekking tot de slag in de Kempekoel in 1543
 • 1997-142 P.G. W.M. SCHULPEN
  Bevolkingsboekhouding en bevolkingsgroei van de gemeente Limbricht 1799- 1940
 • 1997-148 H.J.A.M. BEAUMONT EN J.H. SCHRADER
  Een gruwelijke moord op de Broeksittarderweg
 • 1997-172 M. AARTS EN R. VAN DOORN
  Oudheidkundig bodemonderzoek in de gemeente Sittard, 7
  Kroniek van de archeologische werkzaamheden in Sittard, 1996
 • 1997-180 W.P.A.M. HENDRIX
  Oudheidkundig bodemonderzoek in Stein e.o., 1 (1996)
 • 1997-182 KRONIEK van het Land van Zwentibold 1996 met Personalia, verzorgd door de Gemeentelijke Archiefdienst Sittard
 • 1997-196 Grenslandprijs voor jonge auteurs

Nog te bestellen.


 XIX - 1998

 • 1998-7 A.M.P.P. JANSSEN
  De Luikse wijbisschop Carolus Alexander d' Arberg et de Vallengin en de parochie Elsloo
 • 1998-17 A. JACOBS
  Jacques Schreurs msc en Louis Tijssen, de 'heilige' deken van Sittard
 • 1998-31 R. VAN DOORN
  Een historische veldbrandoven op de Kollenberg te Sittard (opgraving aug. - sept. 1996)
 • 1998-46 J.A. KNOORS
  Molens in Bicht ; De 'pampiere moolen' van Obbicht
 • 1998-58 J. THEUNISSE
  De sociale betekenis van het 'Sjterfhoes'
 • 1998-61 W.P.A.M. HENDRIX
  De Aschlokwestie; ofwel de lokatie van het Noormannenkamp aan de Maas in de jaren 881 en 882
 • 1998-77 P.H. MEIJERS
  Het bisschoppelijk college St.-Jozef; De pioniersjaren (2)
 • 1998-98 M. VLEESHOUWERS
  De muziekgezelschappen 'De Eendracht' en 'Hirundo' in Limbricht 1910-1944
 • 1998-124 EVELYN HERMANS en BART SPELEERS
  De sjtadssjool in 1870 Het Sittardse openbare lagere onderwijs
 • 1998-131 GERT-JAN VAN DEN HERIK en THIJS VAN OPPEN
  Kloosterstichtingen te Sittard 1843-1905
 • 1998-143 KEES SCHUTGENS
  'Geen Roomsch man onder de roode vaan': het politieke en sociale wereldbeeld van de Beekse burgervader P.L. Janssen (1915-1933)
 • 1998-169 J.C. VAN DE BERGH+
  Stichtingen en vrome legaten van pastoor Joannes Fabius pastoor van Nieuwstadt (1664- 1709)
 • 1998-176 W.P.A.M. HENDRIX
  Oudheidkundig bodemonderzoek in Stein e.o. 2 (1997)
 • 1998-182 J.H. SCHRADER
  Kroniek van het Land van Zwentibold 1997 met Personalia
 • 1998-196 J.H. SCHRADER
  Bibliografie van het Land van Zwentibold (1996 en 1997)

Niet meer leverbaar.


 XX - 1999

 • 1999-7 JO NOHLMANS
  De Sint-Josephkerk te Stadbroek
 • 1999-16 J.A. KNOORS
  'Ad salutem navigantium' ;Vijftig jaar Schipperskerk
 • 1999-57 F.S.J.G. HERMSE
  Hallo, ik verbind u door; Geschiedenis van de telefonie in Sittard
 • 1999-74 M. J.H. A. SCHRIJNEMAKERS
  De herkomst en betekenis van een vijftal plaatsnamen rond Sittard
 • 1999-90 A.M.P.P. JANSSEN
  Het claustrum ontsloten; Enkele aspecten van het dagelijks leven in het Sittardse St.-Petruskapittel in de jaren 1662-1679
 • 1999-103 PETER BOUDEWIJN
  Het koningszilver van de St.-Lambertusschutterij van Broeksittard 1748- l998
 • 1999-110 M. VLEESHOUWERS
  Nicolaas Reubsaets zorg voor zijn broer en zuster
 • 1999-129 RENE LAUWERS
  Drie bijzondere vondsten
 • 1999-134 PEER BOSELIE
  19de-eeuwse kookrecepten uit Sittard; Een speurtocht naar achtergrond en herkomst
 • 1999-140 J.H. SCHRADER
  Aus dankbarer Liebe... Een tafereel uit het leven van Emanuel Abraham Hieff (1786- 1859)
 • 1999-150 W.P.A.M. HENDRIX
  Oudheidkundig bodemonderzoek in Stein e.o. 3 (1998)
 • 1999-162 ADRIE TOL
  Opgravingen in het Hoogveld ; Campagne 1998
 • 1999-167 M. AARTS en R. VAN DOORN
  Kroniek van de archeologische werkzaamheden in Sittard, 1997 en 1998 met een uitstapje naar Nieuwstadt
 • 1999-175 PAUL MENNENS
  Archeologische kroniek gemeente Beek (1994- 1998)
 • 1999-184 J.H. SCHRADER
  Kroniek van het Land van Zwentibold l998

Nog te bestellen.


 XXI - 2000

 • 2000-7 H.J. OP DEN KAMP
  Twee curieuze manuscripten en het zelfportret van Toon Hermans
 • 2000-13 PAUL BRONZWAER
  De bevrijding van Zuid-Limburg
 • 2000-31 A.M.P.P. JANSSEN
  Het claustrum ontsloten - deel 2; Enkele aspecten van het dagelijks leven in het Sittardse St.-Petruskapittel in de jaren 1705 en 1790 tot 1802
 • 2000-41 J.A. KNOORS
  Molens in Bicht 2 ; De korenmolen van Grevenbicht
 • 2000-55 J.A. KNOORS
  Feit en fictie rond het 'stenen kruis' te Berg aan de Maas
 • 2000-61 PEER H.M. BOSELIE
  Historische integriteit; Steen der wijzen of toetssteen?
 • 2000-75 M. VLEESHOUWERS
  'Hirundo' te Limbricht
 • 2000-87 J.G.L. THEUNISSE
  De totstandkoming van de Sittardse begraafplaats buiten de wal (1839-1922)
 • 2000-97 F.S.J.G. HERMSE
  Hulpkantoren ressorterend onder het postkantoor Sittard (1850-1989)
  1 - Broeksittard, Limbricht, Munstergeleen en Nieuwstadt
 • 2000-111 P.G.W.M. SCHULPEN
  De beken van Sittard
 • 2000-117 M.J.H. A. SCHRIJNEMAKERS
  De oorsprong en betekenis van nog een vijftal plaatsnamen in het Land van Zwentibold
 • 2000-131 PEER BOSELIE en MATH HEERSCHOP (research)
  De vele herindelingsplannen rond Sittard en Geleen in de 20ste eeuw. Deel 1 (1924-1929)
 • 2000-149 W.P.A.M. HENDRIX
  Oudheidkundig bodemonderzoek in Stein e.o. 4 (1999)
 • 2000-157 M. AARTS
  Kroniek van de archeologische werkzaamheden in Sittard, 1999
 • 2000-162 R. VAN DOORN
  Mysterieuze goudvondst te Limbricht
 • 2000-165 J.H. SCHRADER
  Kroniek van het Land van Zwentibold 1999 met Personalia
 • 2000-184 J.H. SCHRADER
  Bibliografie van het Land van Zwentibold (1998 en 1999)

Nog te bestellen.


 XXII - 2001

 • 2001-7 A.M.G.G. STROOM
  Een vondeling in Geleen
 • 2001-15 KEES SCHUTGENS
  De Kring Sitt. v. Limb. Geschied- en Oudheidk Genootsch. 50 jr: het 1e lustrum (1951-1956)
 • 2001-25 A.M.P.P. JANSSEN
  Vijftig jaar Kring Sittard LGOG
 • 2001-35 LOUIS BROEKMEULEN
  Patrocinium en relieken van de middeleeuwse kapel in Grevenbicht
 • 2001-47 J.M.E. VLEESHOUWERS
  De Frankische werkgemeenschap 'De Spade' in Sittard 1941 - 1944
 • 2001-65 HUB KITZEN - RENE LAUWERS
  Een norbertijn in moeilijke tijden, Joannes, genoemd Hermanus Joseph, Beugels (Oirsbeek 177 1 - Helmond 185 1)
 • 2001-81 F.S.J.G. HERMSE
  Een heilig huisje neergehaald
 • 2001-91 E.H. (GUUS) BARY
  De dominicanen en Sittard na de opheffing van het convent in 1797
 • 2001-105 LOU SPRONCK
  Felix Rutten en Rolduc;
 • 2001-111 LOU SPRONCK
  Over de inventaris van de collectie Felix Rutten
 • 2001-114 J.G.L. THEUNISSE
  Kolenvervoer per trein en de rol van de stations Lutterade en Nuth
 • 2001-120 GUS AELFERS EN WIM VAN BERGEN
  Frits Hermans en de historie van Geleen
 • 2001-123 REDACTIE
  De bevrijding van Limburg
 • 2001-124 THEO OBERDORF, RENE LAUWERS, THEO JORIS
  Historische fundamenten voor een toekomstig bebouwingsplan
 • 2001-143 GERTRUDE BAGGEN
  Baggen en Geleen
 • 2001-149 PEER BOSELIE
  De herindelingsplannen rond Sittard en Geleen Deel 2 (de oorlogsjaren)
 • 2001-159 R. VAN DOORN
  Houten watergoten gevonden in de Gouv. van Hövellstraat te Sittard
 • 2001-169 W.P.A.M. HENDRIX
  Oudheidkundig bodemonderzoek in Stein e.o. 5 (2000)
 • 2001-181 R. VAN DOORN en M. AARTS met een bijdrage van I. VAN WIJK
  Kroniek van de archeologische werkzaamheden in Sittard, 2000
 • 2001-190 JAN SCHRADER
  Kroniek van het Land van Zwentibold 2000 met Personalia

Nog te bestellen.


 XXIII - 2002

 • 2002-7 HARRY STRIJKERS
  100 jaar DSM in vogelvlucht
 • 2002-23 A.M.P.P. JANSSEN
  Brononderzoek van Kritzraedt
 • 2002-33 REGIS DE LA HAYE
  Jean de Bolland, Jacob Kritzraedt en hun tijd
 • 2002-41 J.A. KNOORS
  De heilige lengte van Christus in het parochiearchief van Papenhoven-Grevenbicht
 • 2002-47 THEO OBERDORF
  Een verborgen stadskroniek; de burgemeestersrekening van 1608 tot 1609
 • 2002-59 A. BEMELMANS
  St.-Jansgeleen, een monument
 • 2002-69 LOUIS BROEKMEULEN
  'De cours der Maese' tussen Berg en Illikhoven vanaf 1643
 • 2002-83 P.B.N. VAN LUYN
  De ramen van de oude Salviuskerk
 • 2002-93 F.S.J.G. HERMSE
  Hulpkantoren ressorterend onder het postkantoor Sittard 2 - Susteren en Roosteren
 • 2002-109 P.H. MEIJERS
  Een vondst op zolder; De eerste bouwtekeningen van het Bisschoppelijk College St.-Jozef
 • 2002-119 MATH. VLEESHOUWERS
  De Nederlandsche Unie - Een district in Sittard en Geleen -
 • 2002-139 W.H. VAN BERGEN
  What's in a name -Van Es -
 • 2002-145 J.H.M. COLARIS
  De slag aan de Kempekoel; Enkele nieuwe inzichten betreffende de situering van deze slag
 • 2002-149 KEES SCHUTGENS
  De toewijding van de gemeente Beek aan het Heilig Hart (1922)
 • 2002-159 A.M.G.G. STROOM
  Een begrafenis met financiële hindernissen
 • 2002-167 RIES VAN DOORN
  Onderzoek naar een Romeinse weg in natuurgebied de Schwienswei te Sittard
 • 2002-173 RIES VAN DOORN
  Kroniek van de archeologische werkzaamheden in Sittard-Geleen
 • 2002-177 W.P.A.M. HENDRIX
  Oudheidkundig onderzoek te Stein e.o. 6 (2001)
 • 2002-187 J.H. SCHRADER
  Kroniek van het Land van Zwentibold 2001 met Personalia

Nog te bestellen.


 XXIV - 2003

 • 2003-7 J.M.E.VLEESHOUWERS
  Familiebedrijven in Sittard
 • 2003-31 LOUIS BROEKMEULEN
  Verpachting van Gulikse marktschepen in Urmond en Grevenbicht
 • 2003-45 HARRIE OP DEN KAMP
  Toon Hermans en Gemma Galgani
 • 2003-53 M.J.H.A. SCHRIJNEMAKERS
  Limbricht: oorspronkelijk Limborch
 • 2003-75 H.L.J. LIMPENS
  Van oude wegen, de mensen, die voorbij gaan
 • 2003-81 HUB KITZEN
  De Graal, een progressieve rk vrouwenbeweging te Geleen-Lutterade 1927-1932
 • 2003-99 A.M.P.P. JANSSEN
  Nieuwstadt anno 1865: gefoetel met een toren
 • 2003-109 JEAN KNOORS
  Argumenten tegen samenvoeging van de gemeenten Grevenbicht en Obbicht & Papenhoven in 1940
 • 2003-115 F.S.J.G. HERMSE
  Sittardse postagentschappen 1949-2002
 • 2003-129 A.M.G.G. STROOM
  Een gearresteerde geliefde
 • 2003-141 ARNO BEMELMANS
  Sint-Norbertus en de norbertijnen
 • 2003-157 PETER BOUDEWIJN
  Over de naam Kleindorp
 • 2003-161 W.P.A.M. HENDRIX
  Oudheidkundig onderzoek te Stein e.o. 7 (2002)
 • 2003-169 M.E.N. AARTS
  Archeologische kroniek Sittard-Geleen-Born 2001
 • 2003-175 RIES VAN DOORN
  Kroniek Werkgroep Archeologie Sittard over werkzaamheden en vondsten in 2002
 • 2003-179 J.H. SCHRADER
  Kroniek van het Land van Zwentibold 2002 met Personalia

Nog te bestellen.


 XXV - 2004

 • 2004-7 J.G.L. THEUNISSE / A.E.L. JONKERGOUW
  25 Jaar Hist. Jaarb. Stimulator van opkomende hist. belangstelling voor stad en streek
 • 2004-11 HARRIE OP DEN KAMP
  Levensbericht van Math. Vleeshouwers 1942-2004
 • 2004-31 J.M.E. VLEESHOUWERS
  Een onderzoek naar het handschrift van deken Tijsen
 • 2004-43 P.B.N. VAN LUYN
  De Driekoningen en de oude Salviuskerk te Limbricht
 • 2004-55 FRANSJE DE JONG
  Sittardse bioscopen in de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw: het familiebedrijf Martens
 • 2004-65 JEAN KNOORS
  Een protestantse burgemeester in Grevenbicht contra de ‘gesel Gods’
 • 2004-77 KEES SCHUTGENS
  De eerste reis van de Sittardse pastoor-deken Pierre Vrancken als missiebisschop naar de Oost (1847-1848)
 • 2004-97 Bijlage met kleurenillustraties
 • 2004-125 A.M.P.P. JANSSEN
  De kerkvisitatie van het kanton Sittard in 1822
 • 2004-139 LOUIS BROEKMEULEN
  Het veer van Stokkem-Berg tot aan de Franse Tijd
 • 2004-155 HUB KITZEN
  Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand
 • 2004-165 PEER H.M. BOSELIE
  Het lazeret en het ‘Frans Kerkhof’ te Limbricht, snijpunt van Europese geschiedenis
 • 2004-173 HARRY STRIJKERS
  Facetten van de negentiende-eeuwse Sittardse blaasmuziek
 • 2004-179 IVO VAN WIJK
  Opgravingen in de bandkeramische nederzetting van Sittard
 • 2004-203 R. VAN DOORN
  Archeologisch onderzoek op het terrein van Agnetenberg (najaar 2001)
 • 2004-223 R. VAN DOORN
  Kroniek Werkgroep Archeologie Sittard over werkzaamheden en vondsten 2002-2003
 • 2004-229 M.E.N. AARTS
  Archeologische kroniek Sittard-Geleen-Born 2002-2003
 • 2004-245 W.P.A.M. HENDRIX
  Oudheidkundig onderzoek te Stein e.o. 8 (2003)

Nog te bestellen.


 XXVI - 2005

 • 2005-7 SEF SCHULPEN
  Geschiedenis van een dorpsheld: Jan Peters
 • 2005-19 PEER BOSELIE
  Sittard-Geleen: een verhaal van een stad. Om mensen gaat het, dat zij tot hun recht komen
 • 2005-39 A.M.P.P. JANSSEN
  Vrouwen in actie! Tumult in de kapel van Einighausen (1697)
 • 2005-45 HARRY STRIJKERS
  Handboogschutterijen in Sittard. Een terugblik in vogelvlucht.
 • 2005-55 J.A. KNOORS
  Buitengewone mensen in het verzet
 • 2005-67 PETER SCHULPEN
  De aanleg van de Bergerweg. Een bijdrage aan de historische geografie van Limburg
 • 2005-91 KEES SCHUTGENS
  Een vergeten Sittardse jezuït: Ferdinand Kesselkaul (1820-1863)
 • 2005-109 LOUIS BROEKMEULEN
  Kleine Maasveren tussen Maaseik en Urmond tot aan de Franse Tijd
 • 2005-125 W.P.A.M. HENDRIX
  Oudheidkundig onderzoek te Stein e.o. 9 (2004)
 • 2005-133 HARRIE OP DEN KAMP
  Bij de publicatie van Axel Daneels over Jan-Willem Ecrivisse
 • 2005-135 AXEL DANEELS
  Jan-Willem Ecrevisse, hervormer van de Franse papiernijverheid in de 18 e eeuw
 • 2005-147 FRANS KEYSERS
  50 jaar Kasteel Limbricht
 • 2005-161 JOS MEUWISSEN
  Jo Erens en zijn Sittard
 • 2005-173 REDACTIE
  In memoriam Theo Oberdorf
 • 2005-177 THEO OBERDORF
  Spiritueel Sittard – een onontdekte schat
  Verkenning van de mogelijkheden van een pelgrimage naar spiritueel Sittard
 • 2005-185 RIES VAN DOORN
  Kroniek Werkgroep Archeologie Sittard; over werkzaamheden en vondsten 2004
 • 2005-195 J.H. SCHRADER
  Kroniek van het Land van Zwentibold 2003

Nog te bestellen.


 XXVII - 2006

 • 2006-7 LOUIS BROEKMEULEN
  Het typische van schepen op de Midden- en Nedermaas rond 1600
 • 2006-21 MARC LINDEIJER S.J.
  Knielen met Ignatius en Jan Berchmans
 • 2006-27 A.M.P.P. (GUUS) JANSSEN
  Kerkvisitaties in Beek
 • 2006-35 KEES RIJNBOUTT
  Een nieuwe toekomst voor Geleen
 • 2006-45 JANNY HOUBEN (FOTOGRAFIE) & JAN SCHRADER (TEKST)
  Panorama’s van een dubbelstad
 • 2006-53 P.B.N. VAN LUYN
  Vragen rondom Limbricht
 • 2006-75 CHRIS DOLS
  “Schwaor bleve ze, de jaore...” Werkeloosheid en werkeloos zijn in Sittard, 1929-1939
 • 2006-97 RIES VAN DOORN
  Kroniek Werkgroep Archeologie Sittard over werkzaamheden en vondsten 2005
 • 2006-115 SJEF MAAS
  ‘De aafgebrende gaaskaetel’ Een nieuw oorlogsdocument voor Geleen, maar... met schoonheidsfout?
 • 2006-131 W.P.A.M HENDRIX
  Oudheidkundig onderzoek te Stein e.o. 10 (2005)
 • 2006-141 JACQUES AUSSEMS
  Een vlucht Overmaze ~ een dichterlijke verkenning van de 15e eeuw~
 • 2006-155 PETER SCHULPEN
  Timmers’ zorgen om oud Sittard 1936-1971
 • 2006-171 M.E.N. AARTS
  Archeologische kroniek van de gemeente Sittard-Geleen 2004
 • 2006-187 JOS ENGELEN
  Sittardse zoeaven vertellen: een vergeten periode; 1860-1870
 • 2006-207 A.M.P.P (GUUS) JANSSEN
  In memoriam Jan Oremus (1918-2006)
 • 2006-209 J.H. SCHRADER (TEKST) & JANNY HOUBEN (FOTOGRAFIE)
  Kroniek van het Land van Zwentibold 2004

Nog te bestellen.


 XXVIII - 2007

 • 2007-7 A.M.P.P. JANSSEN
  De Jezuïetenmissie van Millen en Sittard (1636-1646)
 • 2007-27 LOUIS BROEKMEULEN
  Een nieuwe kijk op de ondergang van Obbicht en de dijken van toen
 • 2007-38 LOU SPRONCK
  Jacob Kritzraedt en de zin van heemkunde
 • 2007-41 CHRIS DOLS
  De vrijheidsboom vergalt. Anti-Franse sentimenten van predikbroeder Nic. Hyacinthus Zelis
 • 2007-47 KEES SCHUTGENS
  De blik van een buitenstaander: een impressie van Sittard uit 1851
 • 2007-57 DRS. LUC WOLTERS.
  Oudste Limburgse schuttersfeesten in Sittard 1856-1857
 • 2007-81 ANTOINE JACOBS
  Kastelijn en Kühnen, beeldhouwers te Sittard
 • 2007-95 SJEF MAAS
  Cokesbereiding door Staatsmijnen
 • 2007-131 HARRIE OP DEN KAMP
  Oprichting en eerste jaren van de Deken Tijssengroep (1931-1933) te Sittard volgens het dagboek van hopman Zef Timmers
 • 2007-145 KEES SCHUTGENS
  De verloving van Zef Timmers en Dora Croonen: een postscriptum
 • 2007-149 JACQUES BIJLMAKERS, HUB LEMMENS EN JAN SCHRADER
  Born in beelden
 • 2007-155 DRS.JOHN CUSTERS
  Paterskerk krijgt nieuwe bestemming
 • 2007-165 REDACTIE
  In memoriam Piet van Luyn
 • 2007-167 JACQUES AUSSEMS
  Een poëtische kijk op de actualiteit. De Zwentibolddichter
 • 2007-177 W.P.A.M. HENDRIX
  Oudheidkundig onderzoek te Stein e.o. 11 (2006)
 • 2007-193 RIES VAN DOORN
  Kroniek van de Werkgroep Archeologie Sittard over werkzaamheden en vondsten in 2006

Nog te bestellen.


 XXIX - 2008

 • 2008-7 PASCALLE MILTENBURG - VAN ENGELSHOVEN
  De Alfa brouwerij
  Geschiedenis van een dorpsbrouwerij
 • 2008-21 JACQUES AUSSEMS
  Misbouw in Schinnen
 • 2008-23 LEI LIMPENS
  Matthias Sittardus (1522-1566), humanist
 • 2008-31 A.M.P.P. JANSSEN
  Buchten berekend.
  Het Buchtens parochieleven volgens de kerkrekeningen (1630-1669)
 • 2008-41 ANTOINE JACOBS
  De afkondiging van het Concordaat van 1827 te Sittard
 • 2008-49 F.S.J.G. HERMSE
  Hulpkantoren ressorterend onder het postkantoor Sittard
  3. Stein en Urmond
 • 2008-61 CHRIS DOLS EN RENÉ HAUSTERMANS
  Alaaf de bessem!
  Maria Marx-Borghans (1874-1938) en haar politieke carrière
 • 2008-75 LOUIS BROEKMEULEN
  De Bordermolen, de vroegere watermolen van Born
 • 2008-88 PAUL FRENTROP
  Een middelbare schoolperiode in de jaren veertig.
  De ervaringen van Pierre Vinken
 • 2008-111 JACQUES AUSSEMS
  Een poëtische wandeling langs de Maas in het Land van Zwentibold
 • 2008-125 JEAN KNOORS
  Eerste gastvrij onthaal zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Papenhoven-Grevenbicht
 • 2008-135 MARI MONTEIRO EN CHRIS DOLS
  Portret van een processie
 • 2008-143 PAUL MENNENS
  Archeologische kroniek gemeente Beek 1998-2008
 • 2008-157 RIES VAN DOORN
  Kroniek van de Werkgroep Archeologie Sittard over de werkzaamheden en vondsten in 2007
 • 2008-169 M.E.N. AARTS
  Archeologische kroniek van de gemeente Sittard-Geleen 2005-2007
 • 2008-180 W.P.A.M. HENDRIX
  Oudheidkundig onderzoek te Stein e.o. 12 (2007)
 • 2008-187 J.H. SCHRADER (TEKST) & JANNY HOUBEN (FOTOGRAFIE)
  Kroniek van het Land van Zwentibold 2005

Nog te bestellen.


 XXX - 2009

 • 2009-7 A.M.P.P. JANSSEN
  Bij het dertigste Jaarboek
 • 2009-8 A.M.P.P. JANSSEN
  In memoriam Dr. Jan G.L. Theunisse
 • 2009-9 PEER H.M. BOSELIE
  Het Drostambt Tüddern 1949-1963
 • 2009-31 LEI LIMPENS
  Heeft Geleen zijn eigen Drachenfels?
 • 2009-39 JACQUES AUSSEMS
  Belastingvrijdom, een doorn in het oog van de Hoofdbank Beek
 • 2009-55 LOUIS BROEKMEULEN
  De pest in Sittard en omstreken
 • 2009-66 JACQUES AUSSEMS
  11 November 1918
 • 2009-67 A.M.P.P. JANSSEN
  Willem van Vlodrop, pandheer van Grevenbicht, en het ontluikende protestantisme
 • 2009-76 JACK JACOBS
  Maasschipper uit Roermond
 • 2009-77 GUS AELFERS EN HANS KOREVAAR
  Willem Hubertus van Bergen en zijn passie voor de geschiedenis van Geleen en omgeving
 • 2009-81 PIET MEIJERS
  Sittard 1911
 • 2009-112 MATHIEU KIKKEN
  Herfst alom!
 • 2009-113 PAUL BRONZWAER
  1940-1945, bestuurders tussen hamer en aambeeld
 • 2009-128 TOON VIS
  Een idee wordt een gebeurtenis
 • 2009-129 JAN SCHRADER
  De Zwentibolddichter 2009
 • 2009-131 YVONNE HENSGENS
  Zwentibold gedichten
 • 2009-138 FRITS WILMS
  Dichter
 • 2009-139 JESSY ARENDSEN
  De eerste vijfendertig jaar van Volksuniversiteit Geleen (1955-1990)
 • 2009-149 KITTY JANSEN-ROMPEN
  Enkele bijzondere rokken in de collectie van Museum Het Domein
 • 2009-155 JEAN KNOORS EN MIEL JASPERS
  De Romeinse putrand van Grevenbicht in nationaal en Europees perspectief
 • 2009-169 TOON VIS
  Huizen in Limburg
 • 2009-170 FRITS WILMS
  De Jeug - Rap
 • 2009-171 RIES VAN DOORN
  Kroniek Werkgroep Archeologie Sittard over werkzaamheden en vondsten 2008
 • 2009-182 JACK JACOBS
  De stoel van Zwentibold
 • 2009-183 W.P.A.M. HENDRIX
  Oudheidkundig onderzoek te Stein e.o. 13 (2008)
 • 2009-190 JACK JACOBS
  Zwentibold mijn land
 • 2009-191 JAN SCHRADER (TEKST) & JANNY HOUBEN (FOTOGRAFIE)
  Kroniek van het Land van Zwentibold 2006 en 2007
 • 2009-236 TOON VIS
  Vier Griekse ritmen op bezoek 

Nog te bestellen.


 XXXI - 2010

 • 2010-7 JACQUES AUSSEMS
  Prof. dr. C.H.H. Spronck, een nationaal fenomeen
 • 2010-31 PETER SCHULPEN
  Historisch geografische ontwikkeling van Sittard-Geleen
 • 2010-43 LOUIS BROEKMEULEN
  Ontstaan en verlanding van het eiland Elba in de Maas bij Grevenbicht
 • 2010-53 A.M.P.P. JANSSEN
  Bisschop Berdolet van Aken en het kanton Sittard
 • 2010-68 PHIL SCHAEKEN
  Veur Edith Stein / Es de sjnee op de Kolleberg sjmultj / Teun, bedank!
 • 2010-71 PAUL MENNENS
  Een eeuw sigarenindustrie in Beek
 • 2010-85 KITTY JANSEN-ROMPEN
  Een kwestie van perspectief: Een Sinterklaasbeeld nader bekeken
 • 2010-91 KEES SCHUTGENS
  Roomse sportdagen in begintwintigste-eeuws Beek
 • 2010-103 LEI VERHEIJEN EN A.M.P.P. (GUUS) JANSSEN
  De sacraments- en kerkhofkapel van de paters jezuïeten in Sittard
 • 2010-106 JACQUES AUSSEMS
  Allerzielen 2010
 • 2010-107 CHRIT PERNOT
  Mgr. Buckx, een grote onbekende zoon van Born
 • 2010-131 JAN SCHRADER
  De Zwentibolddichter 2010
 • 2010-132 TOON VIS
  Zwentibolddichters
 • 2010-143 RIES VAN DOORN
  Kroniek Werkgroep Archeologie Sittard over werkzaamheden en vondsten 2009
 • 2010-158 ROOS SMEETS
  Kapel "Maria in de Nood" / Langs de Maas / Klein Luuj
 • 2010-161 WIM HENDRIX
  Oudheidkundig onderzoek te Stein e.o. 14 (2009)
 • 2010-170 YVONNE HENSGENS
  Brand Winkelcentrum Stein / Maas / Limbrichterveld
 • 2010-173 JAN SCHRADER (TEKST) & JANNY HOUBEN (FOTOGRAFIE)
  Kroniek van het Land van Zwentibold 2008  

Nog te bestellen.


 XXXII - 2011

 • 2011-7 HARRY STRIJKERS
  Een tweede leven voor het havenmonument van Stein: Kroon op werk Stichting Kleine Monumenten Stein
 • 2011-17 LOUIS BROEKMEULEN
  Het dubbele slangenkopkruis op heraldische wapens
 • 2011-35 A.M.P.P. (GUUS) JANSSEN
  Huiskapellen in het Land van Zwentibold
 • 2011-45 FRANK KEYSERS
  Voorburchten in de regio
 • 2011-67 WIL SCHULPEN
  Museum voor 't voetlicht: Museum Schatkamer 't Stift te Susteren
 • 2011-81 CHRIS DOLS
  "Laat je niet opsluiten in het hier en nu" - Zestig jaar LGOG kring De Westelijke Mijnstreek: een terugblik op het afgelopen decennium (2001-2011)
 • 2011-89 BART JAN DE GRAAF
  Nozems, provo's en 'patronaatsknuppele'; Ontstaan en ontwikkeling van de alternatieve jongerencultuur in de jaren 1955-1977 in de Westelijke Mijnstreek
 • 2011-105 FER MENNENS
  Oorlogsjaren op het Kerkplein; Hoe een Sittards gezin de oorlog doorkwam
 • 2011-117 JACQUES AUSSEMS
  Voormalige sigarenfabriek Hennekens en kerk van Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille: Twee markante voorbeelden van te behouden onroerend cultureel erfgoed in Beek
 • 2011-135 JEAN KNOORS
  De wonderbaarlijke redding van Huize Obbicht
 • 2011-141 MIEKE MARTENS
  Serviamlyceum Sittard
 • 2011-151 RIK JANSEN
  Stroop van de Bovenste Puth
 • 2011-159 ROELAND VAN HOUT
  Willy Dols, mens en taalwetenschapper in hart en ziel
 • 2011-167 W.P.A.M. HENDRIX
  Oudheidkundig onderzoek te Stein e.o. 15 (2010) 

Nog te bestellen.


 XXXIII - 2012

 • 2012-7 A.M.P.P. (GUUS) JANSSEN
  In memoriam Tam Jonkergouw
 • 2012-9 HARRY STRIJKERS en AD HOOGENBOOM
  Het Drossaardhuis Geleen - Een geschiedenis in vogelvlucht
 • 2012-19 RENÉ LAUWERS
  De eigenaars van het Ecrevissehuis
 • 2012-51 PETER H. MEURER
  Onze regio op de kaart van Gerard Mercator
 • 2012-61 A.M.P.P. (GUUS) JANSSEN
  Funeraire monumenten in de Sittardse St.-Petruskerk
 • 2012-75 LOUIS BROEKMEULEN
  Verdwenen stadspompen en putten in Sittard
 • 2012-91 JAN BOVEND'EERDT
  De ontwikkeling van de sport in Sittard vanaf 1881
 • 2012-105 HARRY STRIJKERS
  Notarissen te Urmond (1822-1961)
 • 2012-121 ROY JACOBS EN JEAN KNOORS
  Museum voor het voetlicht: Streekmuseum Maaskant '44
  belicht het oorlogsverleden van de Maaskant van 1940 tot 1945
 • 2012-131 PEER BOSELIE
  De geheime tuinen van Sittard; Het verhaal van de stad verteld aan de hand van groene oases
 • 2012-147 STEPHAN WEISS-KÖNIG EN MARION E.N. AARTS
  Landschap en bewoningsgeschiedenis rondom de stadskern van Sittard.
  Plangebieden Zitterd Revisited en Het Domein
 • 2012-163 W.P.A.M. HENDRIX
  Oudheidkundig onderzoek te Stein e.o. 16 (2011)
 • 2012-173 JAN SCHRADER (TEKST) & JANNY HOUBEN (FOTOGRAFIE)
  Kroniek van het Land van Zwentibold 2009
 • 2012-193 WIL BRASSÉ (TEKST) & JANNY HOUBEN (FOTOGRAFIE)
  Kroniek van het Land van Zwentibold januari - juni 2010
 • 2012-209  PERSONALIA AUTEURS

Nog te bestellen.


 XXXIV - 2013 

 • 2013-9 MARION E.N. AARTS
  De Germaanse nederzetting in Holtum-Noord (gemeente Sittard-Geleen).
  Bewoning in de Laat-Romeinse periode
 • 2013-33 PETER SCHULPEN
  Een nieuwe hypothese over de ommuring van Sittard
 • 2013-43 LOUIS BROEKMEULEN
  Bijzonderheden over de oudste zegels van Sittard
 • 2013-53 A.M.P.P. (GUUS) JANSSEN
  De koorafscheiding van de Sittardse Sint-Petruskerk
 • 2013-59 RENÉ LAUWERS
  De helft van Lahrhof: van leengoed tot eigendom in 1666
 • 2013-67 AD HOOGENBOOM
  Geleners wonderbaarlijk genezen in Aldenhoven
 • 2013-75 ANTOINE JACOBS
  Bij de buste van Antonius van der Leeuw SJ
 • 2013-81 PAUL MENNENS
  Limonadefabrieken in Zuid-Limburg en Wouters Limonade in Beek
 • 2013-105 HARRY STRIJKERS EN SERGIO DERKS
  Ben Derks (1905-1952). Een Sittardse cultuurlegende
 • 2013-123 JOS ENGELEN
  Dagboeknotities Leonie Dieteren-Meyer 1940-1945
 • 2013-141 LEI LIMPENS
  Zestig jaar 'Willy Dols, Sittardse diftongering'. Perikelen rond de publicatie
 • 2013-147 J.J.J.M. ENGELS
  Pastoors en parochianen bouwden samen steeds op dezelfde plek hun nieuwe kerk.
  Een impressie van de afbraak en de herbouw van de Sint-Catharinakerk te Buchten in de perioden 1834 tot 1839 en 1960 tot 1963
 • 2013-171 JOS MEUWISSEN
  Het raadsel van de verdwenen Buchtense kerkklok
 • 2013-183 AD VAN DER LOO
  50 Jaar Kennedy-Mars Sittard
 • 2013-193 W.P.A.M. HENDRIX
  Oudheidkundig onderzoek te Stein e.o. 17 (2012) 
 • 2013-205  PERSONALIA AUTEURS

Nog te bestellen.


 XXXV - 2014 

 • 2014-8  A.M.P.P. (GUUS) JANSSEN
  Bij het 35e jaarboek (voorwoord)
 • 2014-9 AD HOOGENBOOM
  Rosengarten, hoeve in een betwist gebied
 • 2014-29 W.P.A.M. HENDRIX
  De ontdekking en het onderzoek van Bandkeramiek in het Graetheidegebied in de periode 1925-1950
 • 2014-63 MARION E.N. AARTS
  Kartering van het provinciaal aandachtsgebied Graetheide.
  Verkennend onderzoek naar mogelijke archeologische vindplaatsen
 • 2014-73 JAN SCHRADER
  De Zwentibolddichter 2014
 • 2014-74 MEINDERT MULLER
  Zwentiboldgedichten
 • 2014-79 LOUIS BROEKMEULEN
  Sint Maarten op schepenbankzegels in Nederlands Limburg
 • 2014-89 RENÉ LAUWERS
  Een vergeten testament uit 1627 en de familie Jhew
 • 2014-101 A.M.P.P. JANSSEN
  Waar woont de pastoor?
  Touwtrekkerij tussen Born en Buchten over de pastoorresidentie in de achttiende eeuw.
 • 2014-107 HUB SMEETS
  Een kunstveiling in Limbricht.
  De nalatenschap van pastoor S.W. Smeets (1804-1867)
  (Bijlage online als pdf)
 • 2014-119 FRANK KEYSERS EN PÉ RUERS
  Doctor Frans de Borman (1799-1873)
 • 2014-135 JANNEKE VOLKERING
  Charles Beltjens (gedicht)
  Maaslandziekenhuis (gedicht)
 • 2014-137 INGRID EVERS
  Vroege amateurfotografie in Obbicht:
  Carla van Hompesch (1861-1918) en Reinier Schillings (1863-1931)
 • 2014-149 SJEF MAAS
  Vaarwegen en havens in de Westelijke Mijnstreek
  Deel 1: het probleem van het steenkooltransport
 • 2014-165 Ir. J.W. GIELKENS
  Jacques Tonnaer; een aimabele, strakke planner
  In gesprek met Jacques en Elly Tonnaer
 • 2014-171 JOHN HERTOGH
  Zomere en zeumere (gedichten)
 • 2014-172 TOON VIS
  Basisschool St.-Hubertus Groot-Genhout (gedicht)
 • 2014-173 HARRY STRIJKERS
  Museum voor het voetlicht: Streekmuseum Schippersbeurs, volkskundig museum van het Maasland
 • 2014-185 WIL BRASSÉ (TEKST) & JANNY HOUBEN (FOTOGRAFIE)
  Kroniek van het Land van Zwentibold juli-december 2010
 • 2014-197 WIL BRASSÉ (TEKST) & JANNY HOUBEN (FOTOGRAFIE)
  Kroniek van het Land van Zwentibold 2011
 • 2014-212 JACQUES AUSSEMS
  Beek bezet en bevrijd (gedicht)
 • 2014-213  PERSONALIA AUTEURS
 • 2014-216  PERSONALIA DICHTERS

Nog te bestellen.


 XXXVI - 2015

 • 2015-8  WIEL GIELKENS
  Bij de extra bijdragen in het kader van het Jaar van de Mijnen 2015 (voorwoord)
 • 2015-9  LOES MUIJSERS
  Trots verzet: De tumultueuze transformatie van agrarisch dorp naar Waereldsjtad
 • 2015-22  ROUKE VAN DER HOEK (dichter)
  Ode aan de Mijnstreken
 • 2015-23  CELINE J.G. SIMONS
  De inbedding van bioscopen in Geleen tussen 1926 en 1936 (Bijlage online als pdf)
 • 2015-41  WIEL KUSTERS (dichter)
  Out of the dark
 • 2015-42  JOHN HERTOGH (dichter)
  Mien miengedich (ein proza gedich)
 • 2015-44  WIL KALLEN (dichter)
  Werken als een paard
 • 2015-45  PAUL MENNENS
  Het was drukker in Beek. De geschiedenis van de Beekse drukkerijen
 • 2015-64  GERRIT DELIL (dichter)
  Zwarte levensdraad (1 en 2) / De 'Auw Kolonie' (plat) / De 'Auw Kolonie'
 • 2015-68  PHIL SCHAEKEN (dichter)
  Mijn gedicht
 • 2015-69  SJEF MAAS
  Vaarwegen en havens in de Westelijke Mijnstreek
  De geschiedenis van Haven Stein
 • 2015-89  MEINDERT MULLER (dichter)
  Win-wingewest / Mijn en dijn
 • 2015-91  HUB KITZEN
  De NAK II ramp bij DSM te Beek (L) op 7 november 1975
 • 2015-103  JACQUES AUSSEMS
  Regionale geschiedenis in chronogrammen en de St.-Hubertuskerk van Genhout
 • 2015-107  W.P.A.M. HENDRIX
  Het onderzoek van Bandkeramiek in het Graetheidegebied in de periode 1950-1975
 • 2015-136  RUUD OFFERMANS
  Balsittard: veld- of nederzettingnaam?
 • 2015-141  LOUIS BROEKMEULEN
  Middeleeuwse motteburchten en -heuvels in Sittard en omstreken
 • 2015-156  JACQUES AUSSEMS (dichter)
  Beatrix regina
 • 2015-159  A.M.P.P. (GUUS) JANSSEN
  Philips Hendrik van Bentinck en de huiskapel van kasteel Wolfrath
 • 2015-173  RENÉ LAUWERS
  Rond de verkoop van het huis Blumenthal te Tüddern met de bijbehorende molen in het jaar 1700
 • 2015-189  CHRÉTIEN GERARDUS JOSEPH (CHRIS) RUTTEN
  Thomas Chrétien Rutten, onderwijzer te Broeksittard in de 19de eeuw
  De moeilijke start van een onderwijsgeslacht
 • 2015-199  NICOLE DEMAS
  Harmonie St.-Cecilia Grevenbicht 1855
 • 2015-207  JACQUES AUSSEMS
  Nogmaals professor dr. C.H.H. Spronck en de tuberculosebestrijding
 • 2015-211  HARRY STRIJKERS
  Honderd jaar Rode Kruis Sittard en omstreken (1914-2014)
  Een terugblik in vogelvlucht
 • 2015-234  HANS KOREVAAR
  Kruisen en kapellen, Gus Aelfers zette zich in voor hun behoud
 • 2015-238  WIL BRASSÉ & JANNY HOUBEN
  Kroniek van het Land van Zwentibold 2012
 • 2015-258  PERSONALIA AUTEURS
 • 2015-262  PERSONALIA DICHTERS

Nog te bestellen.


    XXXVII - 2016 

 • 2016-8  In memoriam Ton Macco
 • 2016-9  CHRIS RUTTEN en PETER SCHULPEN
  Rondom Heinschen Wegh en Groose Steig
 • 2016-27  CHRIS RUTTEN
  Herinneringen aan de Walramstraat en omgeving, 1945-1960
 • 2016-41  MARION E.N. AARTS
  De wording van een beekdal: opgraving Ligne (gemeente Sittard-Geleen)
  Van Mesolithische (?) oeros tot leemwinning in de Nieuwe Tijd
 • 2016-57  LAURENS VAN DAM
  Zwentibold en het einde van het Karolingisch tijdperk
 • 2016-69  RUUD J.E. OFFERMANS
  Raederlinde
  Speurtocht naar een Wüstung bij Millen
 • 2016-75  LOUIS BROEKMEULEN
  Gosewijn Bagijn van Esde en zijn bezittingen
 • 2016-85  FRANK KEYSERS, m.m.v. A.M.P.P. (Guus) Janssen
  Adellijke families in het Land van Zwentibold
 • 2016-99  FRANK KEYSERS
  Een nieuwe wapensteen van kasteel Limbricht
 • 2016-109  A.M.P.P. (Guus) JANSSEN
  Dunckel belicht
  Wetenswaardigheden over Barnard, Augustinus en Conrad Dunckel
 • 2016-119  RENÉ LAUWERS
  Het huis Blumenthal te Tüddern en zijn bewoners, 1742-1944
 • 2016-134  HARRY STRIJKERS
  Wiel Paes
  Een onvoltooid kunstenaarschap in Limburg en een nieuwe uitdaging in Australië
 • 2016-146  A.M.P.P. (GUUS) JANSSEN
  In gesprek met Evert Zits uit Susteren.
  al ruim 65 jaar promotor van regionale historie en cultuur
 • 2016-151  LOU SPRONCK
  In het spoor van veel anderen...
  Op zoek naar de Limburgse identiteit
 • 2016-165  W.P.A.M. HENDRIX
  Oudheidkundig onderzoek te Stein e.o. 18 (2013 en 2014)
 • 2016-180  WIL BRASSÉ EN JANNY HOUBEN
  Kroniek van het Land van Zwentiboldd 2013
 • 2016-198  PERSONALIA AUTEURS

Nog te bestellen.


  XXXVIII - 2017

 • 2017-9  In memoriam Jacques (Michel) Engels
 • 2017-11  HARRY STRIJKERS
  Theodoor Renier Neutelings (1892-1994)
  Geboren Bergenaar en uitvinder LIGA-kinderbiscuit
 • 2017-19  CHRIS RUTTEN
  Op- en neergang van de tram in Sittard
 • 2017-35  W.P.A.M. HENDRIX
  Het onderzoek van Bandkeramiek in het Graetheidegebied in de periode 1975-2000, deel A: de opgravingen
 • 2017-61  RUUD J.E. OFFERMANS
  Het toponiem Kollenberg
 • 2017-67  FRANK KEYSERS EN A.M.P.P. (GUUS) JANSSEN
  Adellijke families in het Land van Zwentibold
  De familie Von Leerodt - deel 1: na 1800
 • 2017-85  A.M.P.P. (GUUS) JANSSEN
  Een nieuw klokje voor kasteel Limbricht
 • 2017-87  JACQUES AUSSEMS
  Lokale thema's in chronogrammen - Gemeente Beek in 2016-2017
 • 2017-95  RENÉ LAUWERS
  Kaatje Lambooij uit Den Bosch, haar voorouders uit Susteren en Luxemburg,
  en burgemeester Frans Kuper van Sittard
 • 2017-113  AD WELSCHEN
  Stabielen en passanten
  Maaslandse migranten naar Hollandse steden in de achttiende eeuw (1)
 • 2017-129  WARD WIJNANDS
  'De hoefer' 150 jaar!
 • 2017-135  HANS VAN NIEDEK
  De vakwerkhuizen bij de Oude Rosmolenstraat in Sittard
  Een historisch en stedenbouwkundig onderzoek naar Plakstraat 28 en 30
 • 2017-156  KEES SCHUTGENS
  Bijzettingvan de urn van Zef Timmers inkasteel Bergharen
 • 2017-159  BEN BONGERS
  Iconen & symbolen in de Heilig Hartkerk Overhoven
 • 2017-177  WIEL GIELKENS
  Werken van barmhartigheid
  De redding van het mozaïek van Patrick Creyghton en de herplaatsing van twee delen te Geleen
 • 2017-182  WIEL GIELKENS
  Mr. J.G.M. Lurvink - Een uniek bestuurder-doener
  In gesprek met Hans Lurvink
 • 2017-193  HARRY STRIJKERS
  Stichting Charles Beltjens Sittard (1987-2017)
  Na dertig jaar boeken uitgeven over stad en streek nu ook geschiedenis
 • 2017-205  PERSONALIA AUTEURS

Nog te bestellen.


  XXXIX - 2018 

 • 2018-9  GUUS JANSSEN mmv FRANK KEYSERS
  Adellijke families in het Land van Zwentibold - De familie Von Leerodt
  deel 2: Stiftsdames en stiftsheren tot in de Franse tijd
 • 2018-31  JAN SCHRADER
  De Zwentibolddichter 2018
 • 2018-32  JOHN HERTOGH
  Mien gedichter euver 't Landj van Zwentibold
  - Sjpaorkollenie
  - Dao wo ich gebaore bèn
  - Limburgs
  - Welkom in 't landj van Zwentibold
  - Veurbie?
 • 2018-37  W.P.A.M. HENDRIX
  Het onderzoek van Bandkeramiek in het Graetheide gebied in de periode 1975-2000 - deel B: de overige vondsten
 • 2018-71  RENÉ LAUWERS
  De Luxemburgse voorouders van Walram de Goede
 • 2018-79  JOS DRUBERS EN JANUS KOLEN
  Het gebeurde in 1568 - De kinderen van Batenburg onthoofd te Brussel
 • 2018-89  JACQUES AUSSEMS
  Colloquium 1572-1574 - Tweespraak over de veldtoch van Willem van Oranje in 1572 en de veldslag op de Mookerheide in 1574
 • 2018-95  HARRY STRIJKERS
  De familie Bauduin-Jörissen in Urmond
 • 2018-115  AD WELSCHEN
  Stabielen en passanten - Maaslandse migranten naar Hollandse steden in de achttiende eeuw (2)
 • 2018-131  JACQUES AUSSEMS
  De munt 'sol', sporen uit de Franse Tijd te Beek
 • 2018-135  PHIL SCHAEKEN
  Iesveugelke in de sjtad (gedicht)
  Sjtil de ouge sjleite (gedicht)
 • 2018-137  ANTOINE JACOBS
  Beeldhouwer Frans van de Laars oeuvre gezien door de ogen van Felix Rutten
 • 2018-143  CHRIS RUTTEN
  Het journaal van Sjeng Rutten over de laatste oorlogsmaanden in Susteren
 • 2018-176  LEONNE CRAMERS
  À toi (gedicht)
 • 2018-177  WIEL GIELKENS
  Guus Swillens - Een burgervader met humor - In gesprek met Guus Swillens
 • 2018-186  WIL BRASSÉ, PIET SPAAN EN JANNY HOUBEN
  Kroniek van het Land van Zwentibol 2014
 • 2018-197  PERSONALIA AUTEURS
 • 2018-200  PERSONALIA DICHTERS

Nog te bestellen.


  XL - 2019

 • 2019-9  REDACTIE
  Veertig jaar Historisch Jaarboek
 • 2019-11  HAY VAN VEGHEL & LEERLINGEN TREVIANUM
  75 jaar bevrijding van oorlog, verwoord en verbeeld door tieners van nu
 • 2019-23  HARRY STRIJKERS
  Joden in Urmond en Berg aan de Maas en de nakomelingen van Soesman Wolf & Sophia Hertz
 • 2019-41  PAUL MENNENS
  Archeologische kroniek gemeente Beek 2008-2018
 • 2019-59  W.P.A.M. HENDRIX
  Een bronzen bijl uit de Maas bij Urmond
 • 2019-65  JACQUES AUSSEMS
  Sittard gevallen in 1318
 • 2019-69  JACQUES AUSSEMS
  Peter Trecpoel nader bekeken en beoordeeld
 • 2019-73  RENÉ LAUWERS
  Werner von Hatzfeldt-Weisweiler, ambtman van Born en Millen,
  en de lenen van de familie Von Hatzfeldt in Guttecoven
 • 2019-86  A.M.P.P. (GUUS) JANSSEN
  Een grafgedicht uit Born-Sittard voor Willem de Rijke (1592)
 • 2019-89  FRANK KEYSERS EN A.M.P.P. (GUUS) JANSSEN
  Adellijke families in het Land van Zwentibold (IV)
  De familie Van Hoensbroek
 • 2019-119  PETER SCHULPEN
  Reuring in Sittard anno 1793
  Over een geschil betreffende de joodse begraafplaats
 • 2019-131  AD WELSCHEN
  Van ‘De Rijzende Zon’ en ‘De Drie Notenboomen’
  Maaslandse inbreng in het blekerij- en wasserijwezen te Gouda vanaf de Franse tijd (Deel 1)
 • 2019-151  PETER GRIMM
  Lambert Hastenrath en de portretten van Jan Hendrik en Catherine Lünenschloss
  Enkele notities bij een onbekende schilder
 • 2019-160  ANTOINE JACOBS
  Kastelijn en Kühnen, beeldhouwers te Sittard (vervolg)
 • 2019-171  CHRIS RUTTEN
  Architect Christiaan Joseph Philips (1899-1984), zijn leven en werk
 • 2019-187  WIEL GIELKENS
  Mister Pinkpop - Toeval bestaat: In gesprek met Jan Smeets
 • 2019-195  KOOS SNIJDERS
  Museum voor het voetlicht:
  Betaald voetbalhistorie van Geleen en Sittard komt bij elkaar in Fortuna Museum
 • 2019-209  AD HOOGENBOOM
  Jubilea zorgen voor twee nieuwe boeken over historie Geleen
 • 2019-213  PERSONALIA AUTEURS

Nog te bestellen.


    XLI - 2020  

 • 2020-5, 8  Rechtgezet
 • 2020-9  MARIEK PERNOT
  'Doe steis dich d'r neet op väör'- Sef Pernot, leraar en verzetsman
 • 2020-32  G.J.H. CLERKX
  Grote Zwentibolders (2)
  Prof. dr. M.J.H.A. (Arthur) Schrijnemakers en zijn toponymische nalatenschap
 • 2020-43  DESMOND KUSTERS EN WIL BRASSÉ
  Het levensverhaal van Anton Peter Joseph (Zefke) Mols (1874-1955)
 • 2020-53 W.P.A.M. HENDRIX
  Het Romeinse graf aan de Steinderweg bij Elsloo
 • 2020-67  JACQUES AUSSEMS
  Denssers, ook in Overmaze? - 'Eyn wonderlicke dollerye' in 1373
 • 2020-71  RENÉ LAUWERS
  Het wapenstilstandsverdrag in de Gelders-Gulikse successieoorlog, in 1436 gesloten te Sittard
 • 2020-87  PETER GRIMM
  Het 'vogelaar'-kanon van Sittard: een herinterpretatie van een museumobject
 • 2020-100  HARRY WEINBERG
  De heerlijkheid Limbricht opnieuw bezien
 • 2020-113  A.M.P.P. (GUUS) JANSSEN
  Adelijke families in het Land van Zwentibold (V):
  Scheiffart de Merode, Limbricht en een bijzonder altaarkastje
 • 2020-127  FRANK KEYSERS
  Adelijke families in het Land van Zwentibold (VI):
  De familie Van Eynatten
 • 2020-143  JACQUES AUSSEMS
  Een bedevaart vanuit Sittard naar Kevelaer
 • 2020-147  HARRY STRIJKERS
  De Urmondse afdeling van Winterhulp Nederland (1940-1943) en de burgemeesters Ruypers, Schreurs en Stille
 • 2020-159  AD WELSCHEN
  Cherchez la femme - Maaslandse migrantenechtparen in Rotterdam en Heemstede tussen 1790 en 1840 - Deel 1
 • 2020-180  PAUL MOLS
  Het ruimen van de joodse begraafplaats op Fort Sanderbout te Sittard in 1955
 • 2020-191  CHRIS RUTTEN
  Het Bisschoppelijk College te Sittard in de jaren '50 door de ogen van een student
 • 2020-205  WIEL GIELKENS
  Een vierkante Zweedse Viking - In gesprek met Albert van Goethem
 • 2020-214  PERSONALIA AUTEURS

Nog te bestellen.


  XLII - 2021

 • 2021-8  FRANK KEYSERS
  De schatkamer van het Land van Zwentibold - Onze regio, een unieke regio
 • 2021-27  W.P.A.M. HENDRIX
  Een bronzen dolk en een bronzen randbijl van Negenoord tussen Obbicht en Stokkem
 • 2021-37  JACQUES AUSSEMS
  De Slag van Baesweiler en Geleen (gedicht)
 • 2021-41  JACQUES AUSSEMS
  Die poeckenseyktde - Een nieuwe ziekte in de Landen van Overmaas anno 1497-1498
 • 2021-46  JACQUES AUSSEMS
  Denssen, ook in Overmaze? - een reactie
 • 2021-47  RENE LAUWERS
  Hoorde Sittard ooit bij Beieren?
 • 2021-61  A.M.P.P. (GUUS JANSSEN)
  Een monstrans uit 1688 in de Sittardse kerkschat
  Schenking van de keizerlijke lijfarts Nicolaus Wilhelmus Beckers von Wallhorn
 • 2021-69  JOHN VAN ECKELEN
  Sittard en de Bokkenrijders
 • 2021-80  AD WELSCHEN
  Cherchez l'homme! Deel 2: Omsingelende bewegingen
  Het blekersechtpaar Welschen-Coenen en andere
  Maaslandse migranten te Rotterdam van 1825 tot 1840
 • 2021-99  PAUL MENNENS
  De tramlijn Ulestraten-Beek-Lutterade
 • 2021-111  PAUL MOLS
  Duitse deserteurs in Sittard tijdens de Eerste Wereldoorlog
 • 2021-133  CHRIS RUTTEN
  De Spaanse griep in 1918 ook te Susteren
 • 2021-147  FRANK VAN GOETHEM
  Het wapen van Sittard op een mijnenveger bij de Koninklijke Marine
  Sittards slangenkopkruis op het scheepsembleem van Hr.Ms. Sittard
 • 2021-159  WIEL GIELKENS
  Een bevlogen wereldverbeteraar - In gesprek met Wim Dijkstra
 • 2021-168  JOSÉ JANSSEN
  Kroniek van het Land van Zwentibold 2015
  Kroniek van het Land van Zwentibold 2020
 • 2021-198  PERSONALIA AUTEURS